Kuran Meali Oku - Ömer Nasuh Bilmen

Abese Suresi Meali

1- (1-2) Yüzünü ekşitti ve ardını döndü. Kendisine âmânın gelmesinden dolayı.
2- (1-2) Yüzünü ekşitti ve ardını döndü. Kendisine âmânın gelmesinden dolayı.
3- Sana ne şey bildirdi, olabilir ki, o temizlenecektir?
4- Yahut öğüt dinleyecek de kendisine o öğüt fâide verecektir.
5- (5-6) Amma istiğnada bulunan kimseye gelince. İmdi sen ona teveccüh ediyorsun.
6- (5-6) Amma istiğnada bulunan kimseye gelince. İmdi sen ona teveccüh ediyorsun.
7- Onun temizlenmemesinden dolayı senin aleyhine ne var?
8- (8-9) Fakat o kimse ki, sana koşarak geldi. Ve o ise korkar.
9- (8-9) Fakat o kimse ki, sana koşarak geldi. Ve o ise korkar.
10- Sen isen ondan teğafül ediyorsun.
11- Hayır. Şüphe yok ki, o bir öğüttür.
12- Artık dileyen onu düşünür (hatırlar).
13- Pek şerefli sahifelerde.
14- (14-15) Yüksek tertemiz (levhâlârda). Sefirlerin elleriyle.
15- (14-15) Yüksek tertemiz (levhâlârda). Sefirlerin elleriyle.
16- Kerîmlerin, itaatkar olanların (elleriyle yazılmıştır).
17- Kahrolsun insan, o ne kadar nankör.
18- Onu (Allah Teâlâ) hangi bir şeyden yaratmıştır?
19- Onu bir damla sudan yaratmış da onu takdir etmiştir.
20- (20-21) Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü de kabre soktu.
21- (20-21) Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü de kabre soktu.
22- Sonra dilediği zaman da onu neşredecektir.
23- (23-24) Hayır hayır.. Ona emrettiği şeyi, o yerine getirmedi. İnsan, bir de taamına bakıversin.
24- (23-24) Hayır hayır.. Ona emrettiği şeyi, o yerine getirmedi. İnsan, bir de taamına bakıversin.
25- (25-27) Şüphe yok ki, bir suyu bir dökmekle döküverdik. Sonra yeri bir yarmakla yarıverdik. Artık onda daneler bitirdik.
26- (25-27) Şüphe yok ki, bir suyu bir dökmekle döküverdik. Sonra yeri bir yarmakla yarıverdik. Artık onda daneler bitirdik.
27- (25-27) Şüphe yok ki, bir suyu bir dökmekle döküverdik. Sonra yeri bir yarmakla yarıverdik. Artık onda daneler bitirdik.
28- (28-29) Ve yaş üzüm ve yaş yonca (yetiştirdik). Ve zeytinlikler ve hurmalıklar...
29- (28-29) Ve yaş üzüm ve yaş yonca (yetiştirdik). Ve zeytinlikler ve hurmalıklar...
30- (30-32) Ve ağaçları birbirine girmiş büyük bahçeler. Ve meyveler ve mer´alar (vücuda getirdik). Sizin ve hayvanlarınızın faidelenmesi için.
31- (30-32) Ve ağaçları birbirine girmiş büyük bahçeler. Ve meyveler ve mer´alar (vücuda getirdik). Sizin ve hayvanlarınızın faidelenmesi için.
32- (30-32) Ve ağaçları birbirine girmiş büyük bahçeler. Ve meyveler ve mer´alar (vücuda getirdik). Sizin ve hayvanlarınızın faidelenmesi için.
33- Sonra o pek kuvvetli sayha geldiği vakit.
34- (34-36) İnsanın kardeşinden firar edeceği gün. Ve anasından ve babasından. Ve refîkasından ve oğullarından (firar edeceği bir gün).
35- (34-36) İnsanın kardeşinden firar edeceği gün. Ve anasından ve babasından. Ve refîkasından ve oğullarından (firar edeceği bir gün).
36- (34-36) İnsanın kardeşinden firar edeceği gün. Ve anasından ve babasından. Ve refîkasından ve oğullarından (firar edeceği bir gün).
37- Onlardan her kişi için o günde bir iş vardır ki, ona yeter.
38- (38-39) O günde birtakım yüzler parıldanır. Gülücüdür, sevinicidir.
39- (38-39) O günde birtakım yüzler parıldanır. Gülücüdür, sevinicidir.
40- Ve o gün birtakım yüzler de vardır ki, onların üzerlerini bir toz toprak sarmıştır.
41- Onları bir karanlık kaplar.
42- İşte kâfirler, facirler olan, onlardır.