Kuran Meali Oku - Ömer Nasuh Bilmen

Adiyat Suresi Meali

1- (1-2) Andolsun o hızlı hızlı koşanlara. Sonra o çarparak ateş saçanlara.
2- (1-2) Andolsun o hızlı hızlı koşanlara. Sonra o çarparak ateş saçanlara.
3- Sonra sabahleyin baskın verenlere.
4- Sonra onunla toz duman karıştıranlara.
5- Sonra onunla bir topluluğun ortasına girenlere (andolsun ki),
6- Muhakkak o insan, Rabbi için elbette nankördür.
7- Ve şüphe yok ki o (insan) bunun üzerine (bu nankörlüğüne) elbette bir şahittir.
8- Ve şüphesiz ki o servet muhabbeti için pek şiddetlidir.
9- Bilmez mi ki, kabirlerde olanlar fırlatılacakları zaman,
10- Ve sinelerde olanlar, toptan izhar edildiği vakit,
11- Şüphe yok ki, Rabbleri o gün onlara (ait bütün işlerden) elbette haberdardır.