Kuran Meali Oku - Ömer Nasuh Bilmen

Ala Suresi Meali

1- Rabbinin pek yüce olan ismini takdis et.
2- O (Rab) ki,yarattı da düzeltti.
3- Ve o ki takdir etti de doğru yolu gösterdi.
4- Ve o ki, o yeşillikleri çıkardı.
5- Sonra onu kapkara, kuruca bir ota çevirdi.
6- Sana okutacağız, artık unutmayacaksın.
7- (7-8) Allah´ın dilediği müstesna, şüphe yok ki o, âşikâr olanı da bilir, gizliyi de. Ve seni en kolayına muvaffak ederiz.
8- (7-8) Allah´ın dilediği müstesna, şüphe yok ki o, âşikâr olanı da bilir, gizliyi de. Ve seni en kolayına muvaffak ederiz.
9- (9-10) Artık öğüt ver, eğer öğüt faide verirse. Korkar kimse, öğütü dinleyecektir.
10- (9-10) Artık öğüt ver, eğer öğüt faide verirse. Korkar kimse, öğütü dinleyecektir.
11- (11-12) En serkeş olan ise ondan kaçınır. O kimsedir ki, en büyük ateşe yaslanacaktır.
12- (11-12) En serkeş olan ise ondan kaçınır. O kimsedir ki, en büyük ateşe yaslanacaktır.
13- (13-14) Sonra orada ne ölür ve ne dirilir. Muhakkak o kimse felâha ermiştir ki, temizlenmiştir.
14- (13-14) Sonra orada ne ölür ve ne dirilir. Muhakkak o kimse felâha ermiştir ki, temizlenmiştir.
15- Ve Rabbinin ismini zikredip de namaz kılmıştır.
16- (16-17) Belki siz, dünya hayatını tercih edersiniz. Halbuki, ahiret daha hayırlıdır ve daha bâkîdir.
17- (16-17) Belki siz, dünya hayatını tercih edersiniz. Halbuki, ahiret daha hayırlıdır ve daha bâkîdir.
18- Şüphe yok ki bu, elbette evvelki sahifelerde (bildirilmiş)dir.
19- İbrahim´in ve Mûsa´nın sahifelerinde.