Kuran Meali Oku - Ömer Nasuh Bilmen

Alak Suresi Meali

1- (1-2) Oku, Rabbin ismiyle ki, o yaratmıştır. İnsanı bir uyuşmuş kandan yaratmıştır.
2- (1-2) Oku, Rabbin ismiyle ki, o yaratmıştır. İnsanı bir uyuşmuş kandan yaratmıştır.
3- Oku, ve Rabbin bînihaye kerem sahibidir.
4- Ki O, kalem ile öğretmiştir,
5- İnsana bilmediği şeyleri bildirmiştir.
6- (6-7) Sakın. Şüphe yok ki, insan elbette azar. Kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş görünce.
7- (6-7) Sakın. Şüphe yok ki, insan elbette azar. Kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş görünce.
8- Muhakkak ki dönüş, ancak Rabbinedir.
9- (9-10) O kimseyi gördün mü ki, men ediyordu? Bir kulu namaz kıldığı vakit.
10- (9-10) O kimseyi gördün mü ki, men ediyordu? Bir kulu namaz kıldığı vakit.
11- Gördün mü, eğer hidâyet üzere olmuş ise.
12- Veya takvâ ile emretmiş ise. (Artık, o menedilir mi?)
13- Gördün mü, eğer tekzîp eder ve yüz çevirirse (iyi mi yapmış olur?)
14- Bilmez mi ki Allah Teâlâ şüphe yok görür.
15- Yok, yok... Eğer nihâyet vermezse, elbette ki Biz o alnı sürükleyeceğizdir.
16- Yalancı, günahkâr olan bir alnı.
17- Artık, o, encümeni çağırsın.
18- Biz de çağıracağızdır zebanîleri.
19- Hayır hayır. Ona itaat etme. Ve secde et ve Yaklaş.