Kuran Meali Oku - Ömer Nasuh Bilmen

Asr Suresi Meali

1- Asr´a kasem olsun ki,
2- Şüphe yok insan, elbette bir ziyandadır.
3- Ancak o kimseler ki imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular ve birbirlerine hakkı tavsiyede ve sabrı tavsiyede bulundular, onlar müstesna.