Kuran Meali Oku - Ömer Nasuh Bilmen

Beled Suresi Meali

1- (1-2) Yemin ederim bu beldeye. Ve sen bu beldede ikamet etmektesin.
2- (1-2) Yemin ederim bu beldeye. Ve sen bu beldede ikamet etmektesin.
3- Ve bir pedere ve zürriyetine de (andolsun).
4- (4-5) Muhakkak ki, Biz insanı elbette bir meşakkat içinde (bulunacağı bir mahiyette) yarattık. Sanıyor mu ki onun üzerine hiçbir kimse güç yetiremiyecek.
5- (4-5) Muhakkak ki, Biz insanı elbette bir meşakkat içinde (bulunacağı bir mahiyette) yarattık. Sanıyor mu ki onun üzerine hiçbir kimse güç yetiremiyecek.
6- Der ki: «Ben yığın yığın mal telef ettim.»
7- Zanneder mi ki onu hiçbir kimse görmemiş.
8- (8-9) Onun için iki göz vermedik mi? Ve bir dil ile iki dudak vermedik mi?
9- (8-9) Onun için iki göz vermedik mi? Ve bir dil ile iki dudak vermedik mi?
10- (10-12) Ve Biz ona iki de tepe yolu gösterdik. Fakat o, o sarp yokuşu geçemedi. O sarp yokuşun ne olduğunu sana ne şey bildirdi?
11- (10-12) Ve Biz ona iki de tepe yolu gösterdik. Fakat o, o sarp yokuşu geçemedi. O sarp yokuşun ne olduğunu sana ne şey bildirdi?
12- (10-12) Ve Biz ona iki de tepe yolu gösterdik. Fakat o, o sarp yokuşu geçemedi. O sarp yokuşun ne olduğunu sana ne şey bildirdi?
13- (O) Bir köle azad etmektir.
14- Yahut bir kıtlık gününde yemek yedirmektir.
15- (15-16) Karabet sahibi olan bir yetime. Veyahut yerlere serilmiş bir yoksula.
16- (15-16) Karabet sahibi olan bir yetime. Veyahut yerlere serilmiş bir yoksula.
17- (17-18) Sonra da imân etmiş olanlardan ve birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiyede bulunanlardan olmaktır. İşte meymenet sahipleri onlardır.
18- (17-18) Sonra da imân etmiş olanlardan ve birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiyede bulunanlardan olmaktır. İşte meymenet sahipleri onlardır.
19- Ve o kimseler ki, Bizim âyetlerimizi inkâr ettiler. Onlar da şeamet sahipleridir.
20- Onların üzerlerine her tarafı kapalı bir ateş vardır.