Kuran Meali Oku - Ömer Nasuh Bilmen

Büruc Suresi Meali

1- (1-2) Andolsun burçlar sahibi olan göğe. Ve mev´ud olan güne.
2- (1-2) Andolsun burçlar sahibi olan göğe. Ve mev´ud olan güne.
3- (3-4) Ve şehâdet eden ve şehâdet olunana. Hendeklerin sahipleri mel´un bulunmuştur.
4- (3-4) Ve şehâdet eden ve şehâdet olunana. Hendeklerin sahipleri mel´un bulunmuştur.
5- (5-6) Şiddetli tutuşturulmuş ateş (sahipleri). O vakit ki, onlar onun üzerine oturucu idiler.
6- (5-6) Şiddetli tutuşturulmuş ateş (sahipleri). O vakit ki, onlar onun üzerine oturucu idiler.
7- (7-8) Ve onlar, mü´minlere yapar olduklarını seyrediciler idi. Ve bunlardan intikam almaları da, bunların azîz, hamîd olan Allah´a imân etmiş olmalarından başka bir şey için değildi.
8- (7-8) Ve onlar, mü´minlere yapar olduklarını seyrediciler idi. Ve bunlardan intikam almaları da, bunların azîz, hamîd olan Allah´a imân etmiş olmalarından başka bir şey için değildi.
9- O (Allah´a) ki, göklerin ve yerin mülkü O´na aittir ve Allah her şey üzerine şahittir.
10- Muhakkak o kimseler ki, mü´minleri ve mü´mineleri belaya düşürmüşlerdir, sonra da tevbe etmemişlerdir. Artık onlar için cehennem azabı ve onlar için yangın azabı vardır.
11- Şüphe yok ki, imân etmiş ve sâlih sâlih amellerde bulunmuş kimseler için de altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Bu ise pek büyük bir kurtuluştur.
12- Şüphesiz ki Rabbinin kavrayıp tutuşu pek şiddetlidir.
13- Muhakkak ki O´dur, bidâyeten yaratır ve iade eder olan O´dur.
14- Ve çok bağışlayan, çok seven O´dur.
15- Arş´ın Azîmüşşan sahibidir.
16- Dilediğini hakkıyla yapandır.
17- (17-18) Sana o orduların haberi geldi mi? Fir´avun ile Semûd´un (haberi)?
18- (17-18) Sana o orduların haberi geldi mi? Fir´avun ile Semûd´un (haberi)?
19- Fakat kâfir olan kimseler, tekzîp etmektedirler.
20- Halbuki Allah, arkalarından kuşatıcıdır.
21- Hayır o, (tekzîb ettikleri) şeref ve kadri pek büyük olan bir Kur´an´dır.
22- Mahfûz olan bir levhadadır.