Kuran Meali Oku - Ömer Nasuh Bilmen

Duha Suresi Meali

1- (1-2) Kasem olsun kuşluk vaktine. Ve sâkin olduğu zaman geceye ki,
2- (1-2) Kasem olsun kuşluk vaktine. Ve sâkin olduğu zaman geceye ki,
3- Rabbin seni ne terketti ve ne de (sana) darıldı.
4- Ve elbette ki, senin için ilerisi evvelinden daha hayırlıdır.
5- Ve muhakkak ki, sana Rabbin ihsan buyuracak, sen de hoşnut olacaksın.
6- Seni bir yetim bulup da barındırmadı mı?
7- Ve seni bir şaşırmış halde buldu da doğru yolu göstermedi mi?
8- Ve seni bir yoksul buldu da zengin kılmadı mı?
9- Artık yetime sakın kötü bir muamelede bulunma.
10- (10-11) Ve bir şey dileneni de sakın kovma. Fakat Rabbin nîmetini de yâd et.
11- (10-11) Ve bir şey dileneni de sakın kovma. Fakat Rabbin nîmetini de yâd et.