Kuran Meali Oku - Ömer Nasuh Bilmen

Fecr Suresi Meali

1- Andolsun fecr´e.
2- (2-4) Ve on geceye. Ve çifte ve tek olana. Ve geçip gideceği zaman geceye.
3- (2-4) Ve on geceye. Ve çifte ve tek olana. Ve geçip gideceği zaman geceye.
4- (2-4) Ve on geceye. Ve çifte ve tek olana. Ve geçip gideceği zaman geceye.
5- Bunda akıl sahibi için bir yemîn yok mudur?
6- (6-7) Görmedin mi ki Rabbin Âd´e nasıl yaptı? Direk sahibi olan İrem cemaatine.
7- (6-7) Görmedin mi ki Rabbin Âd´e nasıl yaptı? Direk sahibi olan İrem cemaatine.
8- Bir belde (ahalisi) ki, o beldenin bir misli beldeler arasında yaratılmamıştı.
9- (9-10) Vadide kayaları söküp oyan Semûd´e (nasıl yaptı?). Ve pek büyük sabit binalar sahibi olan Fir´avun´a da nasıl yaptı?
10- (9-10) Vadide kayaları söküp oyan Semûd´e (nasıl yaptı?). Ve pek büyük sabit binalar sahibi olan Fir´avun´a da nasıl yaptı?
11- (11-12) İşte onlar ki beldelerde azgınlıkta bulunmuşlardı. Oralarda fesadı çoğaltmışlardı.
12- (11-12) İşte onlar ki beldelerde azgınlıkta bulunmuşlardı. Oralarda fesadı çoğaltmışlardı.
13- (13-14) Artık Rabbin de onların üzerlerine bir azap kamçısı saldırdı. Şüphe yok ki, Rabbin görüp gözetmektedir.
14- (13-14) Artık Rabbin de onların üzerlerine bir azap kamçısı saldırdı. Şüphe yok ki, Rabbin görüp gözetmektedir.
15- Rabbi onu imtihan edip kendisine ikramda bulunsa o vakit der ki: «Rabbim bana ikram etti.»
16- Amma onu imtihan edip de rızkını darlaştırdığı vakit de der ki: «Rabbim bana ihanet etti.»
17- Yok, yok. Belki siz yetime ikram etmezsiniz.
18- Ve yoksullara yiyecek vermek için birbirinizi teşvikte bulunmazsınız.
19- Ve miras bırakılan malı şiddetlicesine yersiniz.
20- Ve malı pek çokça bir sevgi ile seversiniz.
21- Hayır hayır. Yer dağılıp parça parça parçalanınca.
22- Ve Rabbin (emri) gelip melekler de saf saf dizilince.
23- Ve o gün cehennem de getirilmiş olunca insan o gün anlamış olur. Ve artık o anlayıştan da ona ne faide!
24- Der ki, «Keşke hayatım için (güzel ameller) takdim etmiş olsa idim.»
25- Artık o gün O´nun yapacağı azabı bir kimse yapamaz.
26- Ve O´nun vuracağı bend ile kimse bend vurabilemez.
27- Ey mutmain olan nefs!
28- Rabbine dönüver, sen razı, O da senden razı olarak.
29- Artık kullarımın arasına gir.
30- Ve cennetime giriver.