Kuran Meali Oku - Ömer Nasuh Bilmen

Ğaşiye Suresi Meali

1- (1-2) Sana salgın Kıyametin haberi geldi mi? O gün nice yüzler zillete düşmüştür.
2- (1-2) Sana salgın Kıyametin haberi geldi mi? O gün nice yüzler zillete düşmüştür.
3- (3-4) Çalışmış, yorgun kalmıştır. Son derece sıcak bir ateşe girecektir.
4- (3-4) Çalışmış, yorgun kalmıştır. Son derece sıcak bir ateşe girecektir.
5- (5-7) Pek hararetli kaynaktan suvarılacaktır. Onlar için dikenli bir ağaçtan başka bir yiyecek yoktur. Ne semîzletir, ne de açlıktan kurtarır.
6- (5-7) Pek hararetli kaynaktan suvarılacaktır. Onlar için dikenli bir ağaçtan başka bir yiyecek yoktur. Ne semîzletir, ne de açlıktan kurtarır.
7- (5-7) Pek hararetli kaynaktan suvarılacaktır. Onlar için dikenli bir ağaçtan başka bir yiyecek yoktur. Ne semîzletir, ne de açlıktan kurtarır.
8- (8-9) Bir kısım yüzler de o günde güzellik sahibidir. Çalışmış olmasından dolayı hoşnuttur.
9- (8-9) Bir kısım yüzler de o günde güzellik sahibidir. Çalışmış olmasından dolayı hoşnuttur.
10- (10-11) Bir yüksek cennette. Orada boş bir lâkırdı işitmezsin.
11- (10-11) Bir yüksek cennette. Orada boş bir lâkırdı işitmezsin.
12- (12-13) Orada akan bir su kaynağı vardır. Orada yüksek tahtlar vardır.
13- (12-13) Orada akan bir su kaynağı vardır. Orada yüksek tahtlar vardır.
14- (14-16) Hazırlanmış sürahiler... Dizilmiş yastıklar. Ve döşenmiş nefis sergiler (vardır).
15- (14-16) Hazırlanmış sürahiler... Dizilmiş yastıklar. Ve döşenmiş nefis sergiler (vardır).
16- (14-16) Hazırlanmış sürahiler... Dizilmiş yastıklar. Ve döşenmiş nefis sergiler (vardır).
17- Artık develere bakmazlar mı ki, nasıl yaratılmış?
18- (18-19) Ve göğe ki, nâsıl yükseltilmiş? Ve dağlara ki nasıl dikilmiş?
19- (18-19) Ve göğe ki, nâsıl yükseltilmiş? Ve dağlara ki nasıl dikilmiş?
20- Ve yere ki, nasıl yayılmış?
21- (21-22) Artık sen hatırlat. Şüphe yok ki, sen ancak bir hatırlatıcısın. Onların üzerlerinde bir musallat (cebbâr) değilsin.
22- (21-22) Artık sen hatırlat. Şüphe yok ki, sen ancak bir hatırlatıcısın. Onların üzerlerinde bir musallat (cebbâr) değilsin.
23- Ancak o kimse ki yüz çevirir ve küfre düşmüş olur.
24- Artık Allah, onu en büyük azap ile muazzep kılar.
25- Şüphe yok ki, onların dönüşleri Bize´dir.
26- Sonra da onların hesapları muhakkak ki, Bize aittir.