Kuran Meali Oku - Ömer Nasuh Bilmen

İhlas Suresi Meali

1- De ki: «O Allah birdir.»
2- «Allah, bütün mahlukatın kendisine teveccüh ve iltica edeceği zât-ı ehâdiyyettir.»
3- «(O) Doğurmadı ve doğurulmamıştır.»
4- «Ve O´na hiçbir şey denk (mümasil) olmamıştır.»