Kuran Meali Oku - Ömer Nasuh Bilmen

İnşikak Suresi Meali

1- Gök yarıldığı zaman.
2- (2-3) Ve Rabbini dinlediği ve layık kılındığı zaman. Ve yer uzatılıp dümdüz olduğu zaman.
3- (2-3) Ve Rabbini dinlediği ve layık kılındığı zaman. Ve yer uzatılıp dümdüz olduğu zaman.
4- Ve içinde ne var ise atıp boşaldığı zaman.
5- Ve Rabbini dinlediği ve layık kılındığı zaman.
6- Ey insan muhakkak ki sen Rabbine doğru bir çalışmakla çalışıcısın, artık O´na kavuşacaksındır.
7- (7-9) İmdi kimin kitabı sağ eline verilmiş olursa. Artık bir kolay hesap ile muhasebe edilmiş olur. Ve ehline sevinçli olarak dönmüş bulunur.
8- (7-9) İmdi kimin kitabı sağ eline verilmiş olursa. Artık bir kolay hesap ile muhasebe edilmiş olur. Ve ehline sevinçli olarak dönmüş bulunur.
9- (7-9) İmdi kimin kitabı sağ eline verilmiş olursa. Artık bir kolay hesap ile muhasebe edilmiş olur. Ve ehline sevinçli olarak dönmüş bulunur.
10- (10-12) Fakat kime ki, kitabı arkası tarafından verilmiş olur. Derhal bir helâkı çağırır. Ve bir alevli ateşe yaslanacaktır.
11- (10-12) Fakat kime ki, kitabı arkası tarafından verilmiş olur. Derhal bir helâkı çağırır. Ve bir alevli ateşe yaslanacaktır.
12- (10-12) Fakat kime ki, kitabı arkası tarafından verilmiş olur. Derhal bir helâkı çağırır. Ve bir alevli ateşe yaslanacaktır.
13- Şüphe yok ki o, ehli arasında sevinçli bir halde idi.
14- Muhakkak, o sanmıştı ki elbette dönmeyecektir.
15- Hayır. Şüphe yok ki, Rabbi onu görür olmuştur.
16- Artık kasem ederim şafaka.
17- Ve geceye ve topladığı şeye,
18- Ve toplandığı vakit kamere,
19- Elbette ki halden hale mülâki olacaksınız.
20- (20-21) Artık onlar için ne var ki, imân etmiyorlar? Ve onlara karşı Kur´an okunduğu vakit secde etmezler.
21- (20-21) Artık onlar için ne var ki, imân etmiyorlar? Ve onlara karşı Kur´an okunduğu vakit secde etmezler.
22- Hatta kâfir olanlar, tekzîp ederler.
23- Halbuki Allah onların kalblerinde neler topladıklarını pek iyi bilendir.
24- Artık onları pek acıklı bir azap ile müjdele.
25- Fakat o kimseler ki, imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular, onlar için de tükenmeyen bir mükâfaat vardır.