Kuran Meali Oku - Ömer Nasuh Bilmen

Kureyş Suresi Meali

1- Kureyş´in (seyahate) ülfet ettirildiğinden dolayı.
2- Onların kış ve yaz seyahatine ülfet ettirilmiş oldukları için.
3- Bu beytin (Kabe-i Muazzama´nın) Rabbine ibadette bulunsunlar ki,
4- Onları açlıktan (kurtarıp) doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.