Kuran Meali Oku - Ömer Nasuh Bilmen

Leyl Suresi Meali

1- (1-2) Andolsun örtüverdiği zaman geceye. Ve açıldığı zaman gündüze.
2- (1-2) Andolsun örtüverdiği zaman geceye. Ve açıldığı zaman gündüze.
3- Ve erkeği ve dişiyi yaradana.
4- Şüphe yok ki sizin çalışmanız dağınıktır.
5- Artık kim infak etti ve ittikada bulundu ise.
6- (6-7) Ve en güzel olanı tasdik etti ise. İmdi ona en kolay olan için kolaylık veririz.
7- (6-7) Ve en güzel olanı tasdik etti ise. İmdi ona en kolay olan için kolaylık veririz.
8- Amma kim cimrilikte bulundu ve istiğna gösterdi ise,
9- Ve en güzeli tekzîp etti ise.
10- Onu da en zor olan için kolayca iletiriz.
11- Ve aşağıya düştüğü zaman, onu malı kurtaramıyacaktır.
12- Şüphe yok ki hidâyet yolunu göstermek Bize aittir.
13- Ve muhakkak ki, ahiret de, dünya da Bizimdir.
14- Artık sizi alev saçıp duran bir ateş ile korkuttum.
15- Ona en şakî olandan başkası girmez.
16- Öyle şakî ki, tekzîb etmiş ve yüz çevirmiştir.
17- Ve çok muttakî olan ise ondan uzaklaştırılacaktır.
18- Öyle muttakî ki, malını verir temizlenir.
19- Halbuki, onun yanında hiçbir kimsenin bir nîmeti yoktur ki, o mükâfaatlansın.
20- Ancak pek yüce olan Rabbinin rızasını aramak için (infakta bulunur).
21- Ve andolsun herhalde razı olacaktır.