Kuran Meali Oku - Ömer Nasuh Bilmen

Maun Suresi Meali

1- Gördün mü o kimseyi ki, dini tekzîp eder.
2- İmdi o kimsedir ki yetimi itiverir.
3- Ve yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz.
4- Artık vay haline o namaz kılanların ki,
5- O kimseler ki, onlar namazlarında yanılanlardır.
6- O kimseler ki, onlar riyâkardırlar.
7- Ve men edilmesi mutad olmayan bir şeyi bile men ediverirler.