Kuran Meali Oku - Ömer Nasuh Bilmen

Mutaffifin Suresi Meali

1- Alışverişlerinde hile yapanların vay hallerine.
2- O kimseler ki, nâs aleyhine ölçtükleri zaman tam ölçer alırlar.
3- Ve nâs için ölçtükleri veya tarttıkları zaman ise eksiltirler.
4- Onlar sanmıyorlar mı ki şüphe yok onlar diriltileceklerdir.
5- Bir büyük gün için.
6- Âlemlerin Rabbi için nâsın kıyam edeceği günde.
7- (7-8) Hayır hayır. Şüphe yok ki, facirlerin yazısı elbetteki Siccîn´dedir. Siccîn´in ne olduğunu sana ne şey bildirdi?
8- (7-8) Hayır hayır. Şüphe yok ki, facirlerin yazısı elbetteki Siccîn´dedir. Siccîn´in ne olduğunu sana ne şey bildirdi?
9- (O) Bir yazılmış kitaptır.
10- Yalanlayanların o gün vay hallerine.
11- O kimseler ki, ceza gününü tekzîp ediverirler.
12- Halbuki O´nu, haddi aşan, günahkâr olan her bir kimseden başkası tekzîp etmez.
13- Ona karşı Bizim âyetlerimiz tilâvet olunduğu vakit, «Evvelkilerin efsaneleridir» demiştir.
14- Asla öyle değil. Fakat onların kazanmış oldukları şey, kalpleri üzerini kaplamıştır.
15- Hayır. Şüphe yok ki, onlar, o gün Rabblerinden elbette hicapta kalmış kimselerdir.
16- Sonra muhakkak ki, onlar, o alevli cehenneme gireceklerdir.
17- Sonra denilir ki: «İşte bu, sizin kendisini yalanladığınız şeydir.»
18- Hakkâ ki sâlih kulların kitabı elbette ki İlliyîn´dedir.
19- (19-20) İlliyîn´in ne olduğunu sana ne şey bildirdi? O, yazılmış bir kitaptır.
20- (19-20) İlliyîn´in ne olduğunu sana ne şey bildirdi? O, yazılmış bir kitaptır.
21- Onu mukarrep olanlar, müşahede eder görür.
22- (22-23) Şüphe yok ki sâlih zâtlar, nîmet içindedirler. Tâhtlar üzerine nazar ederler.
23- (22-23) Şüphe yok ki sâlih zâtlar, nîmet içindedirler. Tâhtlar üzerine nazar ederler.
24- Onların yüzlerinde o nîmetin güzelliğini görüp anlarsın.
25- (25-26) Onlar, mühürlü, halis bir şerbetten içirileceklerdir. Onun nihâyeti misktir, artık ziyâde rağbet gösterenler, bunun hakkında rağbet göstersinler.
26- (25-26) Onlar, mühürlü, halis bir şerbetten içirileceklerdir. Onun nihâyeti misktir, artık ziyâde rağbet gösterenler, bunun hakkında rağbet göstersinler.
27- (27-28) Ve onun mizacı tesnîmdendir. (O) Bir kaynaktır ki ondan ancak mukarrep olanlar içerler.
28- (27-28) Ve onun mizacı tesnîmdendir. (O) Bir kaynaktır ki ondan ancak mukarrep olanlar içerler.
29- Muhakkak o kimseler ki günah işlemişlerdi, imân etmiş olanlara gülerlerdi.
30- Ve onların yanlarından geçer oldukları zaman, birbirlerine karşı göz işareti yaparlardı.
31- Ve kendi tâifeleri yanlarına döndükleri zaman pürzevk bir halde dönerlerdi.
32- Ve onları gördükleri vakit derlerdi ki: «İşte bunlar sapıklardır.»
33- Halbuki bunlar, onların üzerlerine gözeticiler olarak gönderilmemişlerdi.
34- Artık o günde de o imân etmiş olanlar, o kâfirlere güleceklerdir.
35- Tâhtlar üzerinde seyredeceklerdir.
36- Nasıl o kâfirler, işler oldukları şey ile cezalanmış oldular mı?