Kuran Meali Oku - Ömer Nasuh Bilmen

Nas Suresi Meali

1- De ki: «Nâsın Rabbine sığınırım.»
2- (2-3) «Nâsın Melik´ine. Nâsın ilâhına (sığınırım).»
3- (2-3) «Nâsın Melik´ine. Nâsın ilâhına (sığınırım).»
4- «O gizlice vesvese verenin şerrinden.»
5- «Ki O, nâsın göğüslerinde vesvesede bulunur.»
6- «(O vesvese veren) Gerek cinden ve gerek insandan (olsun, hepsinden de Allah´a iltica etmelidir).»