Kuran Meali Oku - Ömer Nasuh Bilmen

Nasr Suresi Meali

1- Allah´ın nusreti ve fethi geldiği zaman.
2- Ve Allah´ın dinine nâsın fevc fevc girer olduğunu göreceğin vakit.
3- Artık Rabbine hamdederek tesbihte bulun ve O´ndan mağfiret dile. Şüphe yok ki O, tevbeleri çok kabul edici olmuştur.