Kuran Meali Oku - Ömer Nasuh Bilmen

Rahman Suresi Meali

1- O Rahmân olan Mabûd-i Zîşân.
2- (2-3) Kur´an´ı (Peygamberine) talim buyurdu. İnsanı yarattı.
3- (2-3) Kur´an´ı (Peygamberine) talim buyurdu. İnsanı yarattı.
4- Ona beyanı (ifade-i meramı) öğretti.
5- Güneş ve ay, (muntazam) bir hesab ile cereyan etmektedir.
6- Ve çimen ve ağaç secde ederler.
7- (7-8) Semayı yükseltti ve mizanı vaz´etti. Tâ ki, hadd-i tecavüz etmeyesiniz.
8- (7-8) Semayı yükseltti ve mizanı vaz´etti. Tâ ki, hadd-i tecavüz etmeyesiniz.
9- Ve mizanı adâletle yerine getiriniz ve tartıyı noksan etmeyiniz
10- Yeryüzünü de her zîhayat için döşedi.
11- Orada mütenevvi meyveler ve tomurcuklar sahibi olan hurma ağaçları vardır.
12- Yaprak sahibi daneler ve iyi kokulu nebat (vardır).
13- Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
14- İnsanı pişmiş çamurdan yapılmış çanak gibi bir kurumuş ses verir balçıktan yarattı.
15- Cinleri de dumanı olmayan halis bir ateş alevinden yarattı.
16- Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
17- İki maşrıkın Rabbi ve iki mağribin Rabbidir.
18- Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
19- (O) İki denizi salıvermiştir, birbirine kavuşurlar.
20- Aralarında bir engel vardır, birbirine tecavüz etmezler.
21- Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
22- (22-23) O ikisinden inci ile mercan çıkar. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
23- (22-23) O ikisinden inci ile mercan çıkar. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
24- Denizde dağlar gibi yapılmış olan büyük gemiler de O´nun içindir.
25- Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
26- Onun üzerinde bulunan herkes fânidir.
27- Celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtı ise bâki kalacaktır.
28- Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
29- Göklerde ve yerde her kim var ise O´ndan dilerler. O, her gün bir işle (meşgul)dür.
30- Artık Rabbinizin hangi nimetlerini tekzîp edersiniz?
31- Ey ins ve cin! Yakında sizin için teveccüh edeceğiz.
32- Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
33- Ey cin ve ins cemaatı! Eğer göklerin ve yerin çevrelerinden çıkıp gitmeğe gücünüz yeterse hemen çıkıp gidiniz. Halbuki, bir kuvvet olmadıkça siz çıkıp gidemezsiniz.
34- Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
35- (35-36) Sizin üzerinize ateşten dumansız bir alev ve alevsiz bir duman gönderilir, artık yardımlaşamıyacaksınızdır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
36- (35-36) Sizin üzerinize ateşten dumansız bir alev ve alevsiz bir duman gönderilir, artık yardımlaşamıyacaksınızdır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
37- İşte o zaman ki, gök parçalanır da hemen kızıl deri gibi bir gül olmuş olur.
38- Artık Rabbinizin hangi nimetlerini tekzîp edersiniz?
39- İşte o gün ne bir insan ve ne de bir cin günahından sorulmayacaktır.
40- Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
41- Günahkarlar sîmalarıyla tanınırlar. Artık alınlarıyla ve ayaklarıyla yakalanırlar.
42- Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
43- İşte bu, o cehennemdir ki, bunu o gün günahkârlar tekzîb ederler.
44- O cehennemin arasıyla son derece sıcak bir su arasında dolaşacaklardır.
45- Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
46- (46-47) Ve Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
47- (46-47) Ve Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
48- (O iki cennet) Mütenevvi ağaçlara, meyvelere sahiptirler.
49- Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
50- (50-51) İkisinde iki pınar vardır ki, cereyan ederler. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
51- (50-51) İkisinde iki pınar vardır ki, cereyan ederler. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
52- İkisinde de her türlü yemişten iki çift vardır.
53- Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
54- (Onlar) Astarları kalın ipek kumaştan olan döşekler üzerine dayanmış bir halde olacaklardır ve o iki cennetin meyvelerinin toplanışı da yakındır.
55- Artık rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
56- (56-57) O cennetlerde nazarlarını (yalnız kendi kocalarına) hasretmiş kadınlar vardır ki, kendilerine onlardan önce ne bir insan ve ne de bir cin dokunmamıştır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
57- (56-57) O cennetlerde nazarlarını (yalnız kendi kocalarına) hasretmiş kadınlar vardır ki, kendilerine onlardan önce ne bir insan ve ne de bir cin dokunmamıştır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
58- (58-60) Sanki onlar, yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? İyiliğin mükâfaatı, iyilikten başka mıdır? (elbette değildir)
59- (58-60) Sanki onlar, yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? İyiliğin mükâfaatı, iyilikten başka mıdır? (elbette değildir)
60- (58-60) Sanki onlar, yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? İyiliğin mükâfaatı, iyilikten başka mıdır? (elbette değildir)
61- Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
62- (62-63) O iki cennetin ötelerinde de iki cennet vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
63- (62-63) O iki cennetin ötelerinde de iki cennet vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
64- (64-65) (O iki cennet) Koyu yeşil renktedirler. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
65- (64-65) (O iki cennet) Koyu yeşil renktedirler. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
66- (66-67) O ikisinde de iki fışkıran pınar vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
67- (66-67) O ikisinde de iki fışkıran pınar vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
68- O ikisinde her nevi meyve ve hurma ve nar (ağaçları) vardır.
69- Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz.
70- O cennetlerde hayırlı huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır.
71- Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz.
72- (Onlar) Çadırlarda ikamete müdavim hurilerdir.
73- Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz.
74- Onlara kocalarından evvel ne bir insan ve ne de bir cin dokunmamıştır.
75- Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz.
76- (O cennet ehli) Yeşil yastıklara ve pek güzel, nâdir döşemelere yaslanmış (bir halde bulunacak)lardır.
77- Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz.
78- Celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin ismi, mübarek (â´li, mukaddes) olmuştur.