Kuran Meali Oku - Ömer Nasuh Bilmen

Tarık Suresi Meali

1- Andolsun göğe ve (Târık´a).
2- Târık´ın ne olduğunu bildin mi?
3- O (zulmeti) delen yıldızdır.
4- Hiçbir nefs yoktur ki, illâ onun üzerinde bir gözetici vardır.
5- Artık insan neden yaratılmış bir baksın.
6- (6-7) Bir atılan sudan yaratılmıştır ki, arka kemiği ile göğüs kemikleri arasından çıkıverir.
7- (6-7) Bir atılan sudan yaratılmıştır ki, arka kemiği ile göğüs kemikleri arasından çıkıverir.
8- Şüphe yok ki o (Hâlık-ı Azîm) bunu döndürmeye de elbette kâdirdir.
9- Gizli şeylerin açıklanacağı gün.
10- Artık onun için bir kuvvet ve bir yardımcı yoktur.
11- (11-12) Andolsun o dönüş sahibi olan semaya. Ve çatlayıp yarılan yeryüzüne.
12- (11-12) Andolsun o dönüş sahibi olan semaya. Ve çatlayıp yarılan yeryüzüne.
13- Şüphe yok ki, o elbette bir ayırt eden kelâmdır.
14- Ve o, bir şaka değildir.
15- Muhakkak ki, onlar bir hile ile hilede bulunurlar.
16- Ben de bir hile ile hilede bulunurum.
17- Artık kâfirlere mühlet ver, onları biraz bırak.