Kuran Meali Oku - Ömer Nasuh Bilmen

Tekvir Suresi Meali

1- Güneş, dürüldüğü zaman.
2- Ve yıldızlar döküldüğü zaman.
3- Ve dağlar yürütüldüğü zaman.
4- (4-6) Ve yüklü develer salıverildiği zaman. Vahşi hayvanlar toplanıldığı zaman. Ve denizler ateş ile dolduğu zaman.
5- (4-6) Ve yüklü develer salıverildiği zaman. Vahşi hayvanlar toplanıldığı zaman. Ve denizler ateş ile dolduğu zaman.
6- (4-6) Ve yüklü develer salıverildiği zaman. Vahşi hayvanlar toplanıldığı zaman. Ve denizler ateş ile dolduğu zaman.
7- Ve ruhlar çiftleştirildiği zaman.
8- Ve diri olarak gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman.
9- «Hangi günahından dolayı öldürüldü?» diye.
10- Ve defterler açıldığı zaman.
11- Ve gök giderildiği zaman.
12- (12-13) Ve cehennem, şiddetle alevlendirildiği zaman. Ve cennet yaklaştırıldığı zaman.
13- (12-13) Ve cehennem, şiddetle alevlendirildiği zaman. Ve cennet yaklaştırıldığı zaman.
14- Her şahıs, ne hazırlamış olduğunu bilmiş olur.
15- Artık andolsun geri dönen yıldızlara.
16- Akıp saklanıveren (seyyare)lere.
17- Ve yöneldiği zaman geceye.
18- Ve açılmaya başladığı zaman gündüze.
19- Şüphe yok ki O, muhakkak bir kerîm elçinin (getirdiği) kelâmdır.
20- Büyük bir kuvvet sahibidir, arş´ın sahibi nezdinde âlî bir makama nâildir.
21- (21-22) Orada kendisine itaat olunmuş bir emîndir. Ve sizin sahibiniz bir mecnûn değildir.
22- (21-22) Orada kendisine itaat olunmuş bir emîndir. Ve sizin sahibiniz bir mecnûn değildir.
23- (23-25) Andolsun ki, onu apaçık ufukta gördü. Ve o, (peygamber) gaybe ait hususta behil değildir. Ve o, tardedilen bir şeytanın sözü değildir.
24- (23-25) Andolsun ki, onu apaçık ufukta gördü. Ve o, (peygamber) gaybe ait hususta behil değildir. Ve o, tardedilen bir şeytanın sözü değildir.
25- (23-25) Andolsun ki, onu apaçık ufukta gördü. Ve o, (peygamber) gaybe ait hususta behil değildir. Ve o, tardedilen bir şeytanın sözü değildir.
26- Artık nereye gidiyorsunuz?
27- (27-28) O, başka değil âlemler için bir öğüttür. Sizden müstakimâne yaşamak dileyen kimse için (bir mev´izadır).
28- (27-28) O, başka değil âlemler için bir öğüttür. Sizden müstakimâne yaşamak dileyen kimse için (bir mev´izadır).
29- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz.