Kuran Meali Oku - Ömer Nasuh Bilmen

Tin Suresi Meali

1- (1-2) Andolsun tin´e ve zeytûn´e. Ve Sina dağına.
2- (1-2) Andolsun tin´e ve zeytûn´e. Ve Sina dağına.
3- Ve bu emin olan beldeye.
4- Muhakkak ki, Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.
5- Sonra da onu aşağıların en aşağısına döndürdük.
6- Ancak o kimseler ki imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular. Artık onlar için kesilmeyecek bir mükâfaat vardır.
7- O halde seni din hususunda bundan sonra kim tekzîp edebilir?
8- Allah (Teâlâ) hakîmlerin en hakimi değil midir?