Kuran Meali Oku - Ömer Nasuh Bilmen

Zilzal Suresi Meali

1- Vaktâ ki, yer kendisine ait şiddetli bir zelzele ile sarsılır.
2- (2-3) Ve yer ağırlıklarını dışarıya çıkarır. Ve insan, «Buna ne oluyor?» der.
3- (2-3) Ve yer ağırlıklarını dışarıya çıkarır. Ve insan, «Buna ne oluyor?» der.
4- O gün (yeryüzü) kendi haberlerini anlatıverir.
5- Çünkü, şüphe yok Rabbin ona vahyetmiştir.
6- O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilmek için perakende bir halde dönerler.
7- Artık her kim bir zerre ağırlığında bir hayır işlemiş ise onu görecektir.
8- Ve her kim bir zerre miktarı bir şer işler ise onu görecektir.