Mehrin Ahkamı İle İlgili HadislerHadis No: 3450

Ravi: Ukbe İbnu Amir

Tanım: Resulullah (sav) bir adama: “Sana falan kadını nikahlasam razı mısın?” diye sordu. Adam, “Evet!” deyince, bu sefer o kadına sordu: “Seni falan erkekle nikahlasam razı olur musun?” Kadın, “Evet!” deyince bunları birbirlerine nikahladı. Erkek, kadınla gerdeğe girdi, ama kadın için bir mehir belirlemedi herhangi bir şey de vermedi. Bu erkek, Hudeybiye gazvesine katılanlardan biriydi, Hayber’de onun da hissesi vardı. Adam öleceği zaman: “Resulullah falan kadını bana nikahladı ama ben ona bir mehir belirlemedim, peşin olarak da bir şey vermiş değilim. Şimdi sizleri şahid kılıyorum, kadına mehir olarak Hayber’deki hissemi veriyorum!” dedi. Kadın onu aldı ve erkeğin vefatından sonra yüzbin (dirhem)e sattı.”

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 32, (2117)


Hadis No: 3451

Ravi: Ukbe İbnu Amir

Tanım: Ravilerden biri, bu hadisin baş kısmına şu ilavede bulundu: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Nikahların en hayırlısı en kolayıdır.”

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 32, (2117)


Hadis No: 3452

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Ravinin anlattığına göre ona, kocası ölen bir kadından soruldu, kocası ona mehir tesbit etmemiş, henüz kendisiyle gerdek de yapmamış. Kadına şu cevabı verdi: “Kadın mehrin tamamını alır (ne eksik, ne fazla) iddet bekler ve mirasa da iştirak eder. Ma’kıl İbnu Sinan söz alarak dedi ki: “Resulullah (sav)’ı işittim, Berva’ Bintu Vaşık için bunun misli bir hüküm vermişti.” Bu açıklamaya İbnu Mes’ud sevindi.

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 32, (2114); Tirmizi, Nikah 44, (1145); İbnu Mace, Nikah 18, (1891); Nesai, Nikah 68


Hadis No: 3453

Ravi: Nafi’

Tanım: Übeydullah İbnu Ömer’in bir kızı vardı. Annesi de Bintu Zeyd İbni’l-Hattab idi. Bu kız, Abdullah İbnu Ömer’in bir oğlunun nikahı altında idi. Oğlan, Zeyd İbnu’l-Hattab’ın kızıyla gerdek yapmadan vefat etti, üstelik henüz mehir de tesbit etmemişti. Kızın annesi, Abdullah’a gelerek kızın mehrini taleb etti. İbnu Ömer (ra), kadına: “Kızınıza mehir yoktur. Eğer mehir olsaydı onu asla tutmaz verirdim, aksi halde kıza zulmetmiş olurum” dedi. Kadın onun hükmünü kabul etmek istemedi. Aralarında, Zeyd İbnu Sabit (ra)’ı hakem yaptılar. O, kızın mehir hakkının bulunmadığına, fakat mirasa iştirak hakkı olduğuna hükmetti.”

Kaynak: Muvatta, Nikah 10, (2, 527)


Hadis No: 3454

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Ravi demiştir ki: “Boşanan her kadının bir istifade (tazminat) hakkı vardır. Bu tazminattan, kendisine mehir tayin edildiği halde, temas vaki olmadan boşanan hariçtir. Böyle bir kadın, kendisi için tesbit edilen mehrin yarısını alır.”

Kaynak: Muvatta, Talak 45, (2,573)


Hadis No: 3455

Ravi: İbnu’l-Müseyyeb

Tanım: Hz. Ömer (ra): “Nikahda perdeler indirildi mi mehir vacib olur” diye hükmetti.”

Kaynak: Muvatta, Nikah 12, (2, 5285)


Hadis No: 3456

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Hz.Ali, Fatıma (ra)’yı nikahlayınca, hemen gerdek yapmak istedi. Resulullah (sav) ise, mehir olarak bir şeyler verinceye kadar buna mani oldu. Hz. Ali (ra): “Benim verecek bir şeyim yok!” demişti. Aleyhissalatu vesselam: “Ona zırhını ver!” buyurdu. Hz. Ali (ra) (bu maksadla) zırhını verdi, sonrada gerdek yaptı.

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 36, (2125, 2126); Nesai, Nikah 76, (6, 129)


Hadis No: 3457

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav), bana, kocası kadına bir şey vermezden önce kadını kocasına göndememi emretti.

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 36, (2128)


Hadis No: 3458

Ravi: Ukbe İbnu Amir

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Yerine getirilmeye en ziyade layık olan şart, fercleri helal kılmak üzere kabul ettiğiniz şartlardır.”

Kaynak: Buhari, Nikah 52, Şurut 6; Müslim, Nikah 63, (1418); Ebu Davud, Nikah 63, (2139); Tirmizi, Nikah 31,

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*