Mekke’ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı İle İlgili HadislerHadis No: 1524

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav), Mekke’ye Keda’dan Batha’nın yanındaki yukarı yoldan girdi ve aşağı yoldan da çıktı.

Kaynak: Buhari, Hacc 41, 15; Müslim, Hacc 223 (1257); Ebu Davud, Menasik 45, (1866, 1867); Nesai, 105, (5, 2


Hadis No: 1525

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Ravi’den anlatıldığına göre kendisi, iki dağ yolu arasındaki Zu-Tuva nam mevkide geceyi geçirir, sonra Mekke’nin yukarı yolundan şehre girerdi. Hacc veya umre yapmak niyetiyle Mekke’ye geldiği vakit, devesini doğruca Beytullah’ın kapısının yanında ihdırırdı. Sonra (hayvandan iner) Mescid-i Haram’a girer, Haceru’l-Esved rüknüne gelir, oradan başlayarak yedi kere Beyt’i tavaf eder, ilk üçünde koşar, dördünde de yürürdü. Sonra tavaftan çıkar, evine dönmezden önce iki rek’at namaz kılar, Safa ile Merve arasında da tavafta (say) bulunurdu. Hacc ve umreden çıktığı zaman, Zülhuleyfe’deki Batha’da devesini ıhtırırdı. Orada Resulullah (sav) da devesini ıhtırırdı.

Kaynak: Buhari, Hacc 38, 29, 148, 149; Müslim, Hacc 226 (1259); Muvatta, Hacc 6, (1, 324); Ebu Davud, Menasi


Hadis No: 1526

Ravi: Nafi’

Tanım: İbnu Ömer (ra) Muhassab’da öğle, ikindi, akşam, yatsı namazlarını kılar, bir miktar uyurdu. İbnu Ömer (ra), Resulullah (sav)’ın böyle yaptığını söylerdi.

Kaynak: Buhari, Hacc 149; Müslim, Hacc 337, (1310); Muvatta, Hacc 207; Tirmizi, Hacc 81, (921); Ebu Davud, M


Hadis No: 1527

Ravi:

Tanım: Müslim’in bir rivayetinde: “İbnu Ömer (ra) tahsib’i (Muhassab’da konaklamayı) sünnet bilirdi” denir.

Kaynak:


Hadis No: 1528

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Tahsib (menasike dahil olan) bir şey değildir, o, Resulullah (sav)’ın konakladığı bir konaklama yeridir.

Kaynak: Buhari, Hacc 147; Müslim, Hacc 341, (1312); Tirmizi,Hacc 81, (921)


Hadis No: 1529

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav), oraya inmiştir, çünkü orası, yola çıkmaya daha uygundur.

Kaynak: Buhari, Hacc 147; Müslim, 339, (1311); Tirmizi, Hacc 82, (923); Ebu Davud, Menasik 87, (2008)


Hadis No: 1530

Ravi: Ebu Rafi’

Tanım: Resulullah (sav) Mina’dan ayrıldığı zaman Ebtah’a inmemi emretmedi. Fakat ben önceden gelip oraya bir çadır kurdum. Sonra O (sav) da gelip oraya indi.”

Kaynak: Müslim, Hacc 342, (1313); Ebu Davud, Menasik 87, (2009)


Hadis No: 1531

Ravi: Nafi’

Tanım: İbnu Ömer (ra) Mekke’ye girmek için guslederdi.

Kaynak: Tirmizi, Hacc 29, (852)


Hadis No: 1532

Ravi:

Tanım: Bir rivayette: “Resulullah (sav) Mekke’ye girmek için gusletti” denmiştir.

Kaynak: Tirmizi, Hacc 29 (852)


Hadis No: 1533

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Mina gecelerinde, hiçbir hacı, Mina Akabesi’nin gerisinde geceyi geçirmemelidir.

Kaynak: Muvatta, Hacc 209, (1, 406)


Hadis No: 1534

Ravi:

Tanım: Bir diğer rivayet şöyle: “Hz. Ömer (ra), (eyyam-ı Mina’da hususi) adamlar göndererek, halkın Akabe’nin gerisine (Mina cihetine) girmelerini sağlardı.”

Kaynak: Muvatta, Hacc 208, (1-406)


Hadis No: 1535

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Hz. Abbas, Kabe ile ilgili sikaye vazifesi kendi sorumluluğunda olduğu için, eyyam-ı Mina’yı Mekke’de geçirmek için izin istedi. Resulullah (sav) da ona izin verdi.

Kaynak: Buhari, Hacc 133, 75; Müslim, Hacc 346, (1315); Ebu Davud, Menasik 75, (1959)


Hadis No: 1536

Ravi: Ala İbnu’l-Hadrami

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Muhacir olanlar, mensiklerini tamamladıktan sonra Mekke’de üç gün kalırlar.”

Kaynak: Buhari, Menakıbu’l-Ensar 47; Müslim, Hacc 441, (1352); Tirmizi, Hacc 103, (949); Ebu Davud, Menasik


Hadis No: 1537

Ravi: Cabir

Tanım: Anlatıldığına göre, kendisine: “Kişi Beytullah’ı görünce ellerini kaldırır mı.” diye sorulunca şu cevabı vermiştir: “Resulullah (sav)’la haccettik. O zaman biz bunu yapardık.” (Bu metin Tirmizi’ye aittir. Mevzu üzerine, Ebu Davud ve Nesai’den gelen metin müteakip rivayettedir)

Kaynak: Tirmizi, Hacc 32, (955)


Hadis No: 1538

Ravi: Cabir

Tanım: Ebu Davud ve Nesai’de bu rivayet şu şekildedir: “Bu hususta soruldu, şu cevabı verdi: “Yahudilerden başka birisinin yaptığını görmedim. Resulullah (sav)’la birlikte haccettik, bunu yapmadık.”

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 46, (1870); Nesai, Hacc 122 (5, 212)


Hadis No: 1539

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) ilerledi, Mekke’ye girdi. (Doğru Beytullah’a giderek) Hacerul-Esved’e geldi, (ilk iş) onu istilam buyurdu. Sonra Beytullah’ı (yedi şavtta) tavaf etti. (Tavaf tamamlanınca) Safa tepesine geldi, oradan Beytullah’a baktı. Ellerini kaldırıp Allah’ı (tekbir, tehlil, tahmid ve tevhidlerle) zikretmeye başladı ve Allah’ın zikretmesini dilediğince zikretti, dua etti. Bu sırada Ensar (ra) da onun aşağısında (aynı şekilde zikir ve duada bulunuyordu).

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 46, (1872)


Hadis No: 1540

Ravi: Nafi’

Tanım: İbnu Ömer (ra) Mekke’den (ayrılıp Medine’ye) yönelmişti. Kudeyd’e gelmişti ki, kendisine Medine’den bir haber ulaştı. Bunun üzerine, ihramsız olarak Mekke’ye döndü.

Kaynak: Muvatta, Hacc 248 (1, 423)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*