Merhametli Olmaya Teşvik İle İlgili Hadisler

Hadis No: 1966

Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni’l-As

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semada bulunanlar da size rahmet etsinler. Rahim (akrabalık bağı) Rahman’dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim de koparırsa, Allah da ondan (rahmet bağını) koparır.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 16, (1925); Ebu Davud, Edeb 66, (4941)


Hadis No: 1967

Ravi: Cerir

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz.”

Kaynak: Buhari, Tevhid 2, Edeb 27; Müslim, Fedail 66, (2319); Tirmizi, Birr 16, (1923)


Hadis No: 1968

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Merhamet, ancak şaki’mn (ebedi hüsrana uğrayanın) kalbinden çıkarılabilir.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 16, (1924); Ebu Davud, Edeb 66, (4942)


Hadis No: 1969

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) (bir gün), Hasan İbnu Ali (ra)’yi öpmüş idi. Bu sırada yanında bulunan Akra’ İbnu Habis, (sanki bunu tuhaf karşıladı ve:) “Benim on tane çocuğum var. Fakat onlardan hiçbirini öpmedim” dedi, Resulullah (sav) ona bakıp: “Merhamet etmeyene merhamet edilmez” buyurdu. [Rezin ilave etti: “(Resulullah (sav) şunu da söyledi:) “Allah siz(in kalbiniz)den merhameti çıkardı ise ben ne yapabilirim?”]

Kaynak: Buhari, Edeb 18; Müslim, Fedail 65, (2318); Tirmizi, Birr 12, (1912); Ebu Davud, Edeb 156, (5218)