Mirasın Sebepleri Manileri İle İlgili HadislerHadis No: 4693

Ravi: Üsame İbnu Zeyd

Tanım: Resulullah (sav) buyurdu ki: “Müslüman kimse kafir kimseye varis olamaz; kafir de Müslümana varis olamaz.”

Kaynak: Buhari, Feraiz 26; Müslim, Feraiz 1, (1614); Muvatta, Feraiz 10, (2, 519); Ebu Davud, Feraiz 10, (29


Hadis No: 4694

Ravi: İbnu Amr İbni’l-As ve Cabir

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İki farklı din mensupları birbirlerine varis olamazlar.” [Ebu Davud’un rivayeti İbnu Amr’dan, Tirmizi’nin rivayeti Hz. Cabir’dendir.]

Kaynak: Ebu Davud, Feraiz 10, (2911); Tirmizi, Feraiz 16, (2109)


Hadis No: 4695

Ravi: Üsame

Tanım: [Haccı sırasında Aleyhissalatu vesselam’a] denmiştir ki: “Ey Allah’ın Resulü! Yarın nereye ineceksin, Mekke’deki evine mi?” “Akil bize ev-bark bıraktı mı ki?” buyurdular. Akil ile Talip, Ebu Talib’e varis olmuşlardı. Ne Ali ne de Cafer (ra) ona varis olamamışlardı. Çünkü bu ikisi Müslüman idiler. Akil ve Talib ise kafirdiler.

Kaynak: Buhari, Hacc 44, Cihad 180, Megazi 48; Müslim, Hacc 439, (1351); Ebu Davud, Feraiz 10, (2910)


Hadis No: 4696

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Katil varis olamaz.”

Kaynak: Tirmizi, Feraiz 17, (2110)


Hadis No: 4697

Ravi: Said İbnu’l-Müseyyeb

Tanım: Hz. Ömer (ra), Arap (memleketinde) doğmadıkça, Acem’den birini varis kılmaktan imtina etmiştir.” [Rezin şu ilavede bulundu: “Hamile olarak gelip Arap (memleketinde) doğuran kadını da hariç kıldı. Bu durumda erkek, eğer ölürse kadına varis olur. Eğer erkek ölürse, kadın da ona varis olur. Erkeğin miras (taki pay nisbet)i Allah’ın kitabında vardır.”]

Kaynak: Muvatta, Feraiz 14, (2,520)


Hadis No: 4698

Ravi: Ebu’l-Esved ed-Düeli

Tanım: Hz. Muaz’a bir Yahudinin miras meselesi getirildi. Onun Müslüman oğluna da mirastan pay verdi ve dedi ki: “İslam [galebe çalar, ona galebe çalınmaz], artar eksilmez.”

Kaynak: Ebu Davud, Feraiz 10, (2912, 2913)


Hadis No: 4699

Ravi: Amr İbnu Şuayb

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hür veya cariye bir kadınla kim zina yaparsa, bundan hasıl olacak çocuk veled-i zinadır, ne o babasına, ne de babası ona varis olamaz.”

Kaynak: Tirmizi, Feraiz 21, (2114)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*