Misvak Kullanmadan Kılınan Teheccüd Namazı

Hazret-i Ömer (r.a.)zamanında Şam civarında bir kal’a muhasara edildi. Öğleye kadar kal’a feth edilemedi. Hazret-i Ömer gadaba geldi.

İslam askerlerini huzuruna çağırdı. “Kal’a feth edilemedi. Kafirler İslam askeri karşısında bu kadar dayanamazdı. Aramızda birisi bir kusur işlemiş olmasın” buyurdu.

Askerler hayret edip, tövbe ve istiğfar etmeye başladılar. O sırada bir kişi ağlayarak Hazret-i Ömer’in (r.a.) huzuruna geldi. “Ey mü’minlerin emiri! Bu gece teheccüde kalktığım zaman karanlık olduğu için misvakımı aradım, fakat bulamadım. Bu sebeple misvaksız namaz kıldım. Sizin aradığınız kusuru ben işledim” dedi. Hazret-i Ömer ona; “Tövbe ve istiğfar etmeye devam et” buyurdu. O da tövbe ve istiğfar okumaya başladı. Bir saat sonra kal’a fetholundu. (Evliyalar Ansiklopedisi)

Misvakın Yararları Nelerdir ?