Muavvizeteyn (Nas-Felak) Sureleri İle İlgili Hadisler

Hadis No: 0886

Ravi: Ukbe İbnu Amir

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bu gece indirilen ayetler var ya, onlar gibisi hiç görülmemiştir: Kul euzu bi’rabbi’l-felak ve Kul euzu bi-rabbi’n-nas sureleri”.

Kaynak: Müslim, Misafirin 264, (814); Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 12, (2904), Tefsir, Muavvizateyn, (3364); Ebu


Hadis No: 0887

Ravi: Ukbe İbnu Amir

Tanım: Tirmizi’de gelen bir rivayette der ki: “Resulullah (sav), bana, her namazın arkasından Muavvizeteyn’i okumamı emretti.”

Kaynak: Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 12, (2905)


Hadis No: 0888

Ravi: Abdullah İbnu Hubeyb

Tanım: Hafif bir yağmur ve karanlığa maruz kalmıştık. Bize namaz kıldırsın diye Resulullah (sav)’ı bekledik.” (Ravi der ki; Abdullah İbnu Hubeyb şu manada birşeyler daha söyledi: “Resulullah (sav) çıktı ve: “Söyle” dedi. Ben: “Ne söyliyeyim?” diye sordum. Bunun üzerine: “Aksama ve sabaha erince Kul hüvallahu ahad ve Muavvizeteyn sürelerini üçer kere oku. Bu sana, her şeye karşı yeterlidir” dedi.

Kaynak: Nesai, İstiaze 1, (8, 250-253)


Hadis No: 0889

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav) bana: “Ey Cabir okur dedi. Ben: “Annem babam sana kurban olsun, ne okuyayım?” diye sordum. Bunun üzerine: “Kul euzu bi-rabbi’l-felak ve Kul euzu bi-rabbi’n-nas surelerini oku!” dedi. Ben de onları okudum. Resulullah ilaveten: “Bu iki süreyi oku, bunlar gibisini asla okuyamıyacaksın!” dedi.

Kaynak: Nesai, İstiaze 1, (8, 254)


Hadis No: 0890

Ravi: Zirr İbnu Hubeyş

Tanım: Übey İbnu Ka’b (ra)’a Muavvizeteyn hakkında sorarak dedim ki: “Ey Ebu’l-Münzir! Kardeşim İbnu Mes’ud şöyle şöyle diyor?” Bana şu cevabı verdi: “Ben Resulullah (sav)’a sordum. Cevaben: “Bana: “Söyle!” dendi, ben de söyledim” dedi. Biz Resulullah (sav)’ın söylediği şekilde söylüyoruz.”

Kaynak: Buhari, Tefsir, Kul euzu bi-rabbi’l-felak 1


Hadis No: 0891

Ravi: Aişe

Tanım: Hz. Resulullah (sav) (bir gün) Ay’a bakarak: “Ey Aişe, şunun şerrinden Allah’a sığın. Bu, (ayet-i kerimede geçen) gasıktır. (Ayet): “Kaybolduğu zaman Ay’ın şerrinden…” demektir”

Kaynak: Tirmizi, Tefsir, Muavvizateyn, (3363)


Hadis No: 0892

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah’ı zikredince siner, çekilir, gaflet etse vesvese verir.”

Kaynak: Buhari, Tefsir, Kul euzu bi-rabbi’n-nas 1