Musafaha (Tokalaşma) Üzerine İle İlgili Hadisler

Hadis No: 3378

Ravi: Katade

Tanım: Hz. Enes (ra)’a sordum: “Resulullah (sav)’in Ashabı arasında müsafaha var mıydı?” Bana: “Evet!” diye cevap verdi.

Kaynak: Buhari, İsti’zan 27; Tirmizi, İsti’zan 31, (2730)


Hadis No: 3379

Ravi: Bera

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İki müslüman karşılaşıp musafahada bulununca, ayrılmalarından önce (küçük günahları) mutlaka affedilir.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 153, (5211, 5212); Tirmizi, İsti’zan 31, (2729)


Hadis No: 3380

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Tirmizi’nin İbnu Mes’ud’dan kaydettiği bir diğer rivayette şöyle buyrulmuştur: “(Müsafaha etmek üzere mü’min kardeşin) elinden tutulması selamlaşma cümlesindendir.”

Kaynak: Tirmizi, İstizan 31, (2731)


Hadis No: 3381

Ravi: Ata el-Horasani

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Müsafaha edin ki, kalblerdeki kin gitsin, hediyeleşin ki birbirinize sevgi doğsun ve aradaki düşmanlık bitsin.”

Kaynak: Muvatta, Hüsnü’l-Hulk 16, (2, 908)