Müslüman Olunca Gusül İle İlgili Hadisler

Hadis No: 3804

Ravi: Kays İbnu Asım

Tanım: Müslüman olmak arzusuyla Resulullah (sav)’a gelmiştim. Bana su ve sidre ile yıkanmamı emir buyurdu. (Tirmizi ve Nesai’nin bir rivayetinde: “(Kays) müslüman oldu, (Resulullah) ona yıkanmayı emretti” denmiştir.)

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 131, (355); Tirmizi, Salat 429, (605); Nesai, Taharet 127, (1, 109)


Hadis No: 3805

Ravi: Useym İbnu Kesir İbni Küleyb (an ebihi an ceddihi)

Tanım: Anlattığına göre (ceddi Küleb), Resulullah (sav)’a gelerek: “Müslüman oldum!” der. Resulullah (sav): “Üstünden küfür saçını at!” der ve traş olmasını söyler. Useym’in babası dedi ki: “Bana bir başka (sahabi)nin bildirdiğine göre Aleyhissalatu vesselam, beraberinde olan bir diğerine de: “Üzerindeki küfür tüyünü at ve sünnet ol!” buyurmuştu.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 131, (356)