Namaz Ve Hutbede Kıraat İle İlgili Hadisler

Hadis No: 2869

Ravi: Ubeydullah İbnu Ebi Rafi

Tanım: (Emevi halifelerinden) Mervan, Ebu Hüreyre, (ra)’yi Medine’ye halef tayin etti. Ebu Hüreyre, cumayı kıldırdı ve birinci rek’atte, el-Hamd süresini okuduktan sonra Cuma süresini okudu, ikinci rek’atte Ve iza caeke’l-Münafikun’u okudu. Dedi ki: “Ben Resulullah (sav)’ın bunları okuduğunu işittim.”

Kaynak: Müslim, Cuma 61, (877); Ebu Davud, Salat 242, (112); Tirmizi, Salat 374, (519)


Hadis No: 2870

Ravi: Semüre İbnu Cündüb

Tanım: Resulullah (sav) cum’ada Sebbihisme Rabbike’l-A’la ve Hel etake hadisu’l-Gaşiye sürelerini okurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 242, (519); Nesai, Cum’a 39, (3, 111,112)


Hadis No: 2871

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) cuma günü sabah namazında Elif-lam mim Tenzil’i birinci rek’atte; Hel Eta’yı da ikinci rek’atte okurdu. Cuma namazında da Cuma ve Münafikun surelerini okurdu.

Kaynak: Müslim, Cuma 64, (879); Ebu Davud, Salat 218, (1074); Tirmizi, Salat 375, (520); Nesai, Cuma 38, (3,


Hadis No: 2872

Ravi: Ümmü Hişam Bintu Harise İbnu’n-Nu’man

Tanım: Kaf ve’l Kur’ani’l-Mecid suresini, cuma günü minber üzerinden her cum’ada okurken Resulullah (sav)’ın kendi dillerinden aldım.

Kaynak: Müslim, Cuma 52, (873); Ebu Davud, Salat 229, (1100); Nesai, Cuma 28, (3,107)


Hadis No: 2873

Ravi: Ya’la İbnu Ümeyye

Tanım: Resulullah (sav)’ı minberde: “… (Zuhruf 77) diye okurken işittim.”

Kaynak: Buhari, Tefsir, Zuhruf 2, Bed’ü’l-Halk 6, 10; Müslim, Cuma 49, (871); Ebu Davud, Huruf 1, (3992); Ti


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*