Namazda Okunan Sure İle İlgili Hadisler

Hadis No: 2528

Ravi: Ebu Bürde

Tanım: Resulullah (sav) sabah namazında altmış-yüz arasında ayet okurdu.”

Kaynak: Nesai, İftitah 112, (2, 107); Buhari, Mevakit 11, 13, 39, Ezan 104; Müslim, Mesacid 2, (1, 246), 16,


Hadis No: 2529

Ravi: Amr İbnu Hureys

Tanım: Resulullah (sav)’ın sabah namazında İza’ş-şemsu küvviret suresini okuduğunu işittim.

Kaynak: Müslim, Salat 164, (456); Ebu Davud, Salat 135, (817); Nesai, İftitah 44, (2,157)


Hadis No: 2530

Ravi: Abdullah İbnu Saib

Tanım: Resulullah (sav) bize Mekke’de sabah namazı kıldırdı. Mü’minun süresini kıraat buyurarak namaza başladı. Hz. Musa ve Harun’un zikrine gelince -veya Hz. İsa’nın zikrine, ravi burada tereddüt etti. Resullullah (sav)’ı bir öksürük tuttu, hemen rüküya gitti.” (Hadis Buhari’de muallak olmuştur)

Kaynak: Buhari, Ezan 106; Müslim, Salat 163, (455); Ebu Davud, Salat 89, (648, 649); Nesai, İftitah 76, (2,1


Hadis No: 2531

Ravi: Cabir İbnu Semüre

Tanım: Resulullah (sav) sabah namazında Kaf ve’l-Kurani’l-Mecid ve benzeri bir sure okurdu. Aleyhissalatu vesselam diğer namazları hafif kıldırırdı.

Kaynak: Müslim, Salat 168, (458)


Hadis No: 2532

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) cuma günü, sabah namazında Elif-lam-mim Tenzil es’Secde, ve Hel eta ala’l-insani hinun mine’d-dehr surelerini okurdu. Yine Resulullah (sav) cuma namazında Cu-ma ve Münafikun surelerini okurdu.

Kaynak: Müslim, Cuma 64, (879); Ebu Davud, Salat 218, (1074); Tirmizi, Salat 375, (520); Nesai, Cuma 38, (3,


Hadis No: 2533

Ravi: Urve

Tanım: Hz. Ebu Bekr es-Sıddik (ra) sabah namazını kıldırdı. Namazın her iki rek’atinde Bakara suresini okudu.

Kaynak: Muvatta, Salat 33


Hadis No: 2534

Ravi: Fürafisa İbnu Umeyr el-Hanefi

Tanım: Ben Yusuf süresini, Osman İbnu Affan (ra)’ın sabah namazlarındaki kıraatinden öğrendim. Çünkü o, bu süreyi çok sık okurdu.”

Kaynak: Muvatta, Salat 35, (1, 82)


Hadis No: 2535

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Anlatıldığına göre, sabah namazının birinci rekatinde Enfal’den kırk ayet kadar, ikinci rekatinde ise mufassal sürelerden birini okumuştur. [(Rezin ilavesidir. Buhari muallak (senetsiz) olarak tahric etmiştir. (Ezan 106)]

Kaynak: Rezin


Hadis No: 2536

Ravi: Amr İbnu Rebi’a

Tanım: Hz. Ömer İbnu’l-Hattab (ra)’ın arkasında sabahı kıldık. Namazda Yusuf ve Hacc surelerini ağır bir kıraatle okudu. Bunun üzerine Amr’e: “Öyleyse fecir doğarken namaza başlamış olmalıdır” dendi. O da: “Evet!” diye cevap verdi.

Kaynak: Muvatta, Salat 34, (1, 82)


Hadis No: 2537

Ravi: Muaz İbnu Abdillah el-Cüheni

Tanım: Cüheyne kabilesine mensup bir zat bana: “Resulullah (sav)’ın sabah namazının her iki rek’atinde de iza zülzilet süresini okuduğunu işittim, bilmiyorum unutarak mı böyle yaptı, bilerek mi okudu” dedi.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 134, (816)


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*