Namazın Kasrı (Kısaltılması) İle İlgili HadislerHadis No: 2884

Ravi: Enes

Tanım: Medine’de öğle namazını Resulullah (sav) ile dört rek’at kıldık. Mekke’ye gitmek üzere yola çıkıp Zülhuleyfe’ye gelince ikindiyi iki rek’at kıldı.”

Kaynak: Buhari, Taksiru’s-Salat 5, Hacc 24, 25, 27,117,119, Cihad 104,126; Müslim, Salatu’l-Müsafirin 11, (6


Hadis No: 2885

Ravi: Enes

Tanım: Kendisinden kasru’s-salat yani namazın kısaltılması hakkında sorulmuştu. Şöyle cevap verdi: “Resulullah (sav) üç millik mesafeyi veya -Ş’be’nin şekkine göre- üç fersah mesafeyi dışarı çıktı mı iki rek’at kılar.”

Kaynak: Müslim, Salatul-Müsafirin 12, (691); Ebu Davud, Salat 271, (1201)


Hadis No: 2886

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: İmam Malik’e ulaştığına göre, İbnu Abbas (ra) Mekke-Taif arasındaki kadar, Mekke- Usfan arasındaki kadar ve keza Mekke-Cidde arasındaki kadar mesafede namazı kasrediyordu. Malik der ki: “Bu mesafeler dört berid’dir.”

Kaynak: Muvatta, Kasru’s-Salat 15, (1, 148)


Hadis No: 2887

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) Medine’den Mekke’ye gitmek üzere yola çıktı. Rabbulalemin’den başka hiç bir şeyden korkmuyordu. Yolda namazı ikişer ikişer (yani kasrederek) kıldı.

Kaynak: Tirmizi, Salat 391, (547); Nesai, Taksiru’s-Salat 1, (3,117)


Hadis No: 2888

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) ile birlikte Mekke’ye gitmek üzere Medine’den çıktık. Efendimiz yolda namazları ikişer ikişer kılıyordu. Medine’ye dönünceye kadar hep böyle yaptı.” Enes’e: “Mekke’de ne kadar kaldınız?” diye sorulmuştu: “Orada on gün kaldık” dedi.

Kaynak: Buhari, Taksir 1, Megazi 52; Müslim, Salatu’l-Müsafirin 15, (693); Ebu Davud, Salat 279, (1233); Tir


Hadis No: 2889

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (Mekke’de) ondokuz gün ikamet etti ve namazları kasretti. Biz de (bundan böyle) sefer yapıp ondokuz gün ikamet ettik mi namazları hep kasrederdik, ondokuzundan fazla kaldık mı artık dörde tamamlardık. (Ebu Davud’un bir diğer rivayetinde “…Onyedi gün” denmiştir. Nesai’nin bir diğer rivayetinde: “Fetih senesinde Mekke’de onbeş gün ikamet etti ve namazları bu esnada kasretti.” denmiştir.)

Kaynak: Buhari, Taksir 1, Megazi 52; Ebu Davud, Salat 279, (1230, 1231, 1232); Tirmizi, Salat 392, (549); Ne


Hadis No: 2890

Ravi: İmran İbnu Husayn

Tanım: Fetih günü, Resulullah (sav)’la birlikte Mekke’de hazır bulundum. Mekke’de onsekiz gece kaldı, bu esnada namazları hep iki kıldı. Şöyle hitabediyordu: “Ey bölge halkı! Siz bize bakmayın, dört kılın. Biz hep yolcuyuz (bu sebeple kasrederek iki kılıyoruz).

Kaynak: Ebu Davud, Salat 270, (1229)


Hadis No: 2891

Ravi: Cabir

Tanım: Resalullah (sav) Tebük’de yirmi gün ikamet etti ve namazları hep kasretti.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 280, (1235)


Hadis No: 2892

Ravi: Harise İbnu Vehb

Tanım: Resulullah (sav) Mina’da bize, sayıca en çok olduğumuz ve en ziyade güven içinde olduğumuz bir zamanda namazı iki rek’at kıldırdık.

Kaynak: Buhari, Taksir 2, Hacc 84; Müslim, Salatu’l-Müsafirin 21, (696); Ebu Davud, Hacc 77, (1965); Tirmizi


Hadis No: 2893

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) Mina’da bize iki rek’at kıldırdı, arkasından Ebu Bekr de öyle kıldırdı. Ebu Bekr’den sonra Hz. Ömer ve hilafetinin başında Hz. Osman (ra) da iki kıldırdılar. Sonra Hz. Osman dört rek’atli olarak kıldırdı. İbnu Ömer imamla kılarsa dört kılardı, yalnız kılınca da iki kılardı.

Kaynak: Buhari, Taksiru’s-Salat 2, Hacc 84; Müslim, Salatu’l-Müsafirin 17, (694); Nesai, Taksiru’s-Salat 3,


Hadis No: 2894

Ravi: Osman

Tanım: Anlatıldığına göre, Hz. Osman (ra) Taif de emval edinip orada ikamet etmeyi arzu ettiği zaman Mina’da dört rek’at kıldı. Sonra imamlar bununla amel ettiler.

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 76, (1961-1964)


Hadis No: 2895

Ravi:

Tanım: Bir rivayette de şöyle denmiştir: “Hz. Osman (sonradan) bedeviler sebebiyle dört kılmıştır. Çünkü o sene pek çok bedevi hacc’a gelmişti. Namazın dört rek’at olduğunu öğretmek için halka dört rek’at kıldırdı.” [Bir rivayette de şöyle denmiştir: “(Hz. Osman Mina’da dört kıldı.) Çünkü o, Hacc’tan sonra ikamete azmetmişti.”]

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 76, (1962)


Hadis No: 2896

Ravi:

Tanım: Ebu Davud’un kaydına göre İbnu Mes’ud (ra) (Mina’da) namazı dört kılmıştı. Kendisine: “Sen, (daha önce dört kıldığı için) Osman’ı ayıplamıştın, şimdi ise dört kılıyorsun!” denilmişti. (Özür beyan ederek) şu cevabı verdi: “Muhalefet zararlıdır.”

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 76, (1960)


Hadis No: 2897

Ravi: Ömer

Tanım: Anlatıldığma göre, Mekke’de namazı halka iki rek’at kıldırdı. Selam verince: “Ey Mekkeliler” dedi, “namazlarınızı dörde tamamlayan. Biz yolcuyuz (bu sebeple iki kıldık).”

Kaynak: Muvatta, Kasru’s-Salat 19, (1, 149)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*