Namazın Şartları Üzerine Muhtelif Hadisler İle İlgili HadislerHadis No: 2736

Ravi: Ebu Katade

Tanım: Resulullah (sav), kızı Zeyneb’in kerimesi olan torunu Ümame’yi omuzunda taşıdığı halde halka namaz kıldırırdı. Secdeye varınca çocuğu (yana) bırakır, kıyam için doğrulunca tekrar omuzuna alırdı.

Kaynak: Buhari, Salat 106, Edeb 18; Müslim, Mesacid 41, (543); Muvatta, Kasru’s-Salat 81, (1, 170); Ebu Davu


Hadis No: 2737

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden biri namaz kılarken uyuklayacak olursa, uykusu gidinceye kadar hemen yatsın. Zira, uyuklayarak namaz kılanınız, istiğfar ederken kendi nefsini sebbetmeye kalkar da farkında olmaz.”

Kaynak: Buhari, Vudu 53; Müslim, Müsafirin 222, (786); Muvatta, Salatu’l-Leyl 3, (1, 118); Ebu Davud, Salat


Hadis No: 2738

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Abdullah İbnu’l-Haris’i,-saçını arkadan topuz yapmış olduğu halde- namaz kılarken görmüş, arkasında durup, topuzu çözmeye başlamış, öbürü de kımıldamayıp, ona imkan tanımıştır. İbnu’l-Haris namazını bitirince, İbnu Abbas’a gelip: “Benim saçımla niye ilgilendin?” diye sormuş, İbnu Abbas (ra) şu cevabı vermiştir. “Ben Resulullah (sav)’ı işittim, demişti ki: “Böylesinin misali, kolları arkasından bağlı olduğu halde namazını kılan kimsenin misalidir.”

Kaynak: Müslim, Salat 232, (492); Ebu Davud, Salat 88, (647); Nesai, İftitah 147, (2, 215-216)


Hadis No: 2739

Ravi: Ebu Said el-Makberi

Tanım: Resulullah (sav)’ın azadlısı Ebu Rafi, Hasan İbnu Ali (ra)’ye uğradı. Hasan, örgülerini ensesinde topuz yapmış olduğu halde kalkmış namaz kılıyordu. Ebu Rafi topuzunu çözdü. Hasan (ra) öfkeyle ona baktı. Ebu Rafi (ra): “Öfkelenme, namazına devam et, çünkü ben Resulullah (sav)’ın: “Bu, şeytanın minderi, yani oturma yeridir” dediğim işitmiştim (de onun için çözdüm)” dedi.

Kaynak:


Hadis No: 2740

Ravi: Abdullah İbnu Muhammed İbni Ebi Bekr

Tanım: Hz. Aişe (ra)’nin yanında idik. Yemeği getirildi. Derken Kasım İbnu Muhammed namaza kalktı. Hz. Aişe: “Resulullah (sav)’ın şöyle söylediğini işittim” dedi. “Yemeğin yanında namaz kılınmaz, iki habisin (yani büyük ve küçük abdestin) sıkışmasında da kılınmaz.”

Kaynak: Müslim, Mesacid 67, (560); Ebu Davud, Taharet 43,(89)


Hadis No: 2741

Ravi: Abdullah İbnu’l-Erkam

Tanım: Ravi halka imamlık yapıyordu. (Bir seferinde) ikamet getirilmişti. Bir adamın elinden tutup öne sürdü ve: “Resulullah (sav): “Namaz başlarken birinizin hela ihtiyacı gelirse, önce helaya gitsin!” dediğini işittim” dedi.

Kaynak: Muvatta, Kasru’s-Salat 49, (1, 159); Ebu Davud, Taharet 43, (88); Tirmizi, Taharet 108, (142); Nesai

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*