Namazın Sekiz Şartı – Setr’ül Avret İle İlgili Hadisler

Hadis No: 2665

Ravi: Behz İbnu Hakim

Tanım: Bir gün Hz. Peygamber’e sorarak) dedim ki: “Ey Allah’ın Resulü! Hangi avretimizi açıp, hangi avretimizi örtelim?” “Zevcen ve sağ elinin sahip oldukları dışında herkese karşı avretini koru!” cevabını verdi. Ben tekrar: “Ey Allah’ın Resulü, erkekle olursa?” dedim, “Gücün yeterse avretini kimseye gösterme!” dedi. “Kişi tek başına olursa?” dedim. “Kendisine karşı haya edilmeye Allah daha layıktır” dedi.

Kaynak: Ebu Davud, Hamam 3, (4017); Tirmizi, Edeb 22, (2770), 39, (2795); İbnu Mace, Nikah 28, (1920)


Hadis No: 2666

Ravi: Ebu Said el’Hudri

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir erkek başka bir erkeğin avretine bakmasın, kadın da kadının avretine. Bir erkek aynı örtünün içinde bir başka erkeğe sokulmasın. Kadın da aynı örtünün içinde bir başka kadına sokulmasın.”

Kaynak: Müslim, Hayz 74, (338); Ebu Davud, Hamam 3, (4018); Tirmizi, Edeb 39, (2794)


Hadis No: 2667

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Çıplaklıktan sakının! Zira sizin yanınızda sadece helaya girdiğiniz zaman ve erkek hanımına sokulunca ayrılan melekler var. Onlardan utanın ve onlara karşı saygılı olun.”

Kaynak: Tirmizi, Edeb 42, (2801)


Hadis No: 2668

Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni’l-As

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden biri cariyesini veya kölesini veya ücretlisini evlendirdi mi, artık onun avretine bakmasın.”

Kaynak: Ebu Davud, Libas 37, (4113, 4114)


Hadis No: 2669

Ravi: Ali

Tanım: Resulullah (sav) bana: “Ey Ali, dizini çıkarma, ne canlı, ne ölü, başkasının dizine de bakma” buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 32, (3140)


Hadis No: 2670

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) uyluğu avret addetti.

Kaynak: Tirmizi, Edeb 40, (2798)


Hadis No: 2671

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Omuzunuzu da örtmeyen -veya şöyle demişti bir parçası iki omuzunuzu da örtmeyen- tek parçadan müteşekkil kumaş içerisinde kimse namaz kılmasın.”

Kaynak: Buhari, Salat 5; Müslim, Salat 277, (516); Ebu Davud, Salat 78, (626); Nesai, Kıble 18, (2, 71)


Hadis No: 2672

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim tek parçalı kumaş içerisinde namaz kılarsa onu iki omuzu arasında çaprazlasın.” (Ebu Davud’un metninde: “(Kumaşın) iki ucuyla omuzunda çapraz yapsın” denmiştir.)

Kaynak: Buhari, Salat 5; Ebu Davud, Salat 78, (627)


Hadis No: 2673

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav)’a, tek bir kumaş içinde kılınacak namazdan sorulmuştu şu cevabı verdi: “Hepinizin iki parçası var mı?”

Kaynak: Buhari, Salat 4, 9; Müslim, Salat 275, (515); Muvatta, Salatul-Cema’a 30, (1, 140); Ebu Davud, Salat


Hadis No: 2674

Ravi: Ömer İbnu Ebi Seleme

Tanım: Resulullah (sav) tek parça kumaşa sarınmış olarak namaz kıldı, iki ucu omuzlardan çaprazlama geçmişti.

Kaynak: Buhari, Salat 4; Müslim, Salat 279, (517); Muvatta, Salatu’l-Cema’a 29, (1, 140); Ebu Davud, Salat 7


Hadis No: 2675

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah hayız görenin (kadının) namazını başörtüsüz kabul etmez.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 85, (641); Tirmizi, Salat 277, (377)


Hadis No: 2676

Ravi: Ubeydullah İbnu’l’Esved el-Havlani

Tanım: Ravi -ki Resulullah (sav)’ın zevce-i pakleri Meymune (ra)’nin terbiyesinde idi- anlatıyor: “Meymune (ra) üzerinde izar olmaksızın tek entari (dır’) ile başörtüsü giyinmiş olduğu halde namaz kılardı.”

Kaynak: Muvatta, Salatul-Cema’a 37, (1, 142)


Hadis No: 2677

Ravi: Muhammed İbnu Zeyd

Tanım: Ravinin, İbnu Kunfuz’un annesinden yaptığı nakle göre, annesi Ümmü Seleme (ra)’ye “Kadın, hangi giysiler içerisinde namaz kılmalı?” diye sormuştur. O da: “Başörtüsü ve ayağın üzerini örtecek kadar uzun entari içerisinde!” diye cevap vermiştir.

Kaynak: Muvatta, Salatu’l-Cema’a 36, (1, 142); Ebu Davud, Salat 84, (639, 640)


Hadis No: 2678

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav), üzerinde çizgiler olan hamisa kumaşı üzerinde namaz kılmıştı. (Namazdan sonra) çizgilere bir göz attı ve: “Bu hamisa’yı Ebu Cehm İbnu Huzeyfe’ye götürün, onun enbicaniye’sini getirin. Zira bu beni az önce namazda meşgul etti” buyurdu. (Muvatta ve Ebu Davucd’un bir rivayetinde (Resulullah) şöyle buyurmuştur: “Ben namazda iken (dikkatimi çekti) ona baktım, bende fitne hasıl edeceğinden korktum.”)

Kaynak: Buhari, Salat 14, Ezan 93, Libas 19; Müslim, Mesacid 61, (556); Muvatta, Salat 67, (1, 97, 98); Ebu


Hadis No: 2679

Ravi: Ukbe İbnu Amir

Tanım: Resulullah (sav)’a ipekten mamul bir kaftan hediye edildi. Kaftanı giyip içinde namaz kıldı. Sonra namazdan ayrılıp hemen kaftanı şiddetle çıkarıp attı, sanki kaftandan gayr-ı memnundu: “Bu, muttakilere muvafık düşmüyor!” dedi.

Kaynak: Nesai, Kıble 19, (2, 72); Buhari, [bu mavnada bir rivayette bulunmuştur, (Salat, 16, Libas 12)]; Müs


Hadis No: 2680

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) bir ucu beni örtmekte olan bir kumaşın diğer ucuyla örtünerek, içinde namaz kıldı.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 80, (631)


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*