Nasihat Ve Meşveret Hakkında İle İlgili HadislerHadis No: 5740

Ravi: Temimu’d-Dari

Tanım: Resulullah (sa): “Din nasihatten (hayırhahlıktan) ibarettir!” demişti. Biz sorduk: “Ey Allah’ın Resulü! Kimin için hayırhah olmaktır?” “Allah için, Allah’ın kitabı için. Resulü için ve Müslümanların imamları ve hepsi için!” buyurdular.

Kaynak: Müslim, İman 95, (55); Ebu Davud, Edeb 67, (4944); Nesai, Bey’at 31, (7, 156)


Hadis No: 5741

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kime ilme müstenid olmayan bir fetva verilmişse, bunun günahı ona fetva verene aittir. Kim, bir kardeşine, gerçeğin başka olduğunu bile hile, farklı bir irşadda bulunursa ona ihanet etmiş olur.”

Kaynak: Ebu Davud, İlm 8, (3657)


Hadis No: 5742

Ravi: Ümmü Seleme ve Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: ‘Müsteşar mü’temendir.”

Kaynak: Tirmizi, Edeb 57, (2823, 2824), Zühd 39, (2370); Ebu Davud, Edeb 123, (5128); İbnu Mace, Edeb 37, (3

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*