Nikah Adabı İle İlgili Hadisler

Hadis No: 5622

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Nikahı ilan edin, onu mescidlerde yapın. Uzerine de def vurun.”

Kaynak: Tirmizi, Nikah 6, (1089)


Hadis No: 5623

Ravi: Aişe

Tanım: Bir kadını, ensardan bir erkekle evlendirmiştik. Resulullah (sav): “Ey Aişe! Eğlenceniz yok mu? Zira ensar eğlenceyi sever” buyurdular.

Kaynak: Buhari, Nikah 63


Hadis No: 5624

Ravi: Muhammed İbnu Hatıb el-Cumahi

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “[Nikah’da] haramla helali ayıran fark, def ve sestir.”

Kaynak: Tirmizi, Nikah 6, (1088); Nesai, Nikah 72, (6, 127, 128)


Hadis No: 5625

Ravi: Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz bir kadınla evlenir veya bir köle satın alırsa şöyle dua etsin: “Allahım, ben bunun hayırlı olmasını ve hayırlı bir yaratılış üzere olmasını diliyorum. Onun şerrinden ve şerli bir tabiat üzere olmasından sana sığınıyorum. Eğer bir deve satın alırsa, eliyle hörgücünün üstünden tutup aynı şeyi söylesin.”

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 46, (2160)


Hadis No: 5626

Ravi: Zeyd İbnu Eşlem

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz bir kadınla evlenir veya bir hizmetçi (köle) satın alırsa, perçeminden tutup ona bereketle dua etsin. Bir deve satın alınca hörgücünün tepesinden tutup, şeytan-ı racime karşı Allah’a istiazede bulunsun.”

Kaynak: Muvatta, Nikah 52, (2, 547)


Hadis No: 5627

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sav), evlenen bir kimseyi şöyle tebrik ederdi: “Allah sana (evliliği) mübarek kılsın, üzerine bereket indirsin, ikinizin arasını hayırda birleştirsin.”

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 37, (21,30); Tirmizi, Nikah 7, (1091)


Hadis No: 5628

Ravi:

Tanım: Hasan(-ı Basri) anlatıyor: “Akil İbnu Ebi Talib (ra), Beni Cüşem’den bir kadınla evlenmişti. Onu: “Kaynaşma ve oğullar” dileyerek tebrik ettiler. Fakat o: “Resulullah (sav)’ın kullandığı tabirlerle dua edin: “Allah size (evliliği) mübarek etsin ve size bereket versin” deyin!” dedi.

Kaynak: Nesai, Nikah 73, (6,128)


Hadis No: 5629

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) benimle Şevval’de nikah yapmıştı. Şevval’de gerdek yaptı. Yanında hangi kadını benden daha bahtlı idi?” [Urve der ki: “Hz. Aişe (ra)] yakınlarından olan kadınları Şevval ayında gerdeğe sokmayı müstehab addederdi.”

Kaynak: Müslim, Nikah 73, (1423); Tirmizi, Nikah 9, (1093); Nesai, Nikah 77, (6, 130)


Hadis No: 5630

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden kim hanımına temas etmek isteyince: “Allah’ın adıyla! Allahım, bizi şeytandan uzak tut ve şeytanı da bize vereceğin nasipten uzak tut!” dese, sonra da Allah bu temastan onlara bir evlad nasip etse, şeytan ona ebediyen zarar vermez.”

Kaynak: Buhari, Bed’ü’l-Halk 11; Müslim, Nikah 116, (1434); Ebu Davud, Nikah 46, (2161); Tirmizi, Nikah 8, (