Orucun Haram Olduğu Günler İle İlgili Hadisler

Hadis No: 3157

Ravi: Ebu Said

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İki günde oruç caiz olmaz: Fıtır günü (Ramazan bayramının birinci günü) ve Nahr günü.”

Kaynak: Buhari, Savm 67, Fadlu’s-Salat 6, Cezau’s-Sayd 26; Müslim, Sıyam 288, (827); Ebu Davud, Savm 48, (24


Hadis No: 3158

Ravi: Ukbe İbnu Amir

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Arefe günü, kurban günü ve teşrik günleri, biz müslümanlarm bayramıdır. Bu günler yeme-içme günleridir.” (Tirmizi, hadisin sahih olduğunu söylemiştir)

Kaynak: Ebu Davud, Savm 49, (2419); Tirmizi, Savm 59, (773); Nesai, Menasik 195, (5, 252)


Hadis No: 3159

Ravi: Nübeyşe el-Hüzeli

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Teşrik günleri yeme-içme ve Allah’a zikretme günleridir.”

Kaynak: Müslim, Sıyam 144, (1141)


Hadis No: 3160

Ravi: Sıla İbnu Züfer

Tanım: Biz Şabandan mı, Ramazandan mı olduğu şüphe edilen günde Ammar (ra)’ın yanında idik. Bize kızartılmış bir koyun getirildi. Cemaatten biri: “Ben oruçluyum” diyerek geri çekildi. Ammar: “Kim bugün oruç tutarsa, muhakkak olarak Ebu’l Kasım (sav)’a isyan etmiştir” dedi.

Kaynak: Ebu Davud, Savm, 10, (2334); Tirmizi, Savm 3, (686); Nesai, Savm 37, (4,153); İbnu Mace, Sıyam 3, (1


Hadis No: 3161

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim ebed orucu tutarsa, ne oruç tutmuş, ne iftar etmiştir.”

Kaynak: Nesai, Savm 71, (4,206,206)


Hadis No: 3162

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Şaban ayı yarılandı mı artık oruç tutmayın.”

Kaynak: Ebu Davud, Savm 12, (2337); Tirmizi, Savm 38, (738)


Hadis No: 3163

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden kimse, ramazanı bir veya iki gün önceden oruç tutarak karşılamasın. Eğer bir kimse, önceden oruç tutmakta idiyse, orucunu tutsun.”

Kaynak: Buhari, Savm 14; Müslim, Savm 21, (1082); Ebu Davud, Savm 11, (2335); Tirmizi, Savm 2, (684); Nesai,


Hadis No: 3164

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) Arefe günü Arafat’da oruç tutmayı yasakladı.

Kaynak: Ebu Davud, Savm 63, (2440)


Hadis No: 3165

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden hiç kimse, cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa bu takdirde cuma günü de oruç tutabilir.”

Kaynak: Buhari, Savm 63; Müslim, Sıyam 147,148; Ebu Davud, Savm 50, (2420); Tirmizi, Savm 42, (743)


Hadis No: 3166

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Müslim’in bir rivayetinde şöyle gelmiştir: “Cuma gecesini, diğer geceler arasında gece namazına tahsis etmeyin, cuma gününü de diğer günler arasında oruç günü olarak tayin etmeyin ancak birinizin tutmakta olduğu oruç arasına denk gelirse o hariç.”

Kaynak: Müslim, Sıyam 147,148


Hadis No: 3167

Ravi: Abdullah İbnu Büsr es’Sülemi

Tanım: Abdullah İbnu Büsr es’Sülemi, kızkardeşi es-Samma (ra)’dan naklediyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cumartesi günü oruç tutmayın, ancak Allah’ın size farzettiği şeyde o gün oruç tutarsınız. Biriniz yiyecek nev’inden bir şey bulamaz da sadece üzüm (asması) kabuğu veya bir ağaç çöpü bulacak olsa onu ağzından çiğnesin (ve yine de cumartesi günü oruçlu olmasın).” (Ebu Davud hadisin mensuh olduğunu söylemiştir. Tirmizi de hasen demiştir)

Kaynak: Ebu Davud, Savm 51, (2421); Tirmizi, Savm 43, (744); İbnu Mace, Sıyam 38, (1726)