Orucun Rükunleri İle İlgili Hadisler

Hadis No: 3116

Ravi: Hafsa

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim orucu fecirden önce niyetle (kesin kılmazsa) onun orucu yoktur.”

Kaynak: Ebu Davud, Savm 71, (2454); Tirmizi, Savm 33, (730); Nesai, Savm 68, (4, 196, 197)


Hadis No: 3117

Ravi: Aişe

Tanım: Hz. Aişe ve Hz. Hafsa (ra) buyurdular ki: “Sadece şafaktan önce niyet edenlerin orucu muteberdir.”

Kaynak: Nesai, Savm 68, (4,197, 198); Muvatta, Sıyam 5, (1, 288)