Oyun Ve Eğlence Hakkında İle İlgili Hadisler

Hadis No: 5318

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sav) bir güvercinin peşine düşüp onunla eğlenen bir adam görmüştü. “Bir şeytan bir şeytaneyi takip ediyor!” buyurdular.

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 65, (4940); İbnu Mace, Edeb 44, (3766)


Hadis No: 5319

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) (dövüştürmek için) hayvanların arasını kızıştırmayı yasakladı.

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 56, (2562); Tirmizi, Cihad 30, (1708, 1709)


Hadis No: 5320

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kendisinde ruh olan hiçbir canlıyı (atışlarınıza) hedef ittihaz etmeyin.”

Kaynak: Müslim, Sayd 58, (1957); Tirmizi, Sayd 1, (1475); Nesai, Dahaya 41, (7, 238, 239)


Hadis No: 5321

Ravi: Abdullah İbnu Cafer İbni Ebi Talih

Tanım: Resulullah (sav), bir keçiyi hedef ittihaz ederek ok atmakta olan bir kalabalığa rastlamıştı. Bu halden hiç hoşlanmadı ve: “Hayvanlara eziyet vermeyin!” buyurdu.

Kaynak: Nesai, Dahaya 42, (7,239)


Hadis No: 5322

Ravi: Şerid İbnu Süveyd

Tanım: Kim bir kuşu boş yere sırf eğlence olsun diye öldürürse kıyamet günü, o kuş, sesini yükselterek Allah’a şöyle seslenir: “Ey Rabbim! Falan beni boş yere öldürdü, bir menfaat için öldürmedi.”

Kaynak: Nesai, Dahaya 42, (7, 239)


Hadis No: 5323

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav) hayvanlardan herhangisi olursa olsun, “sabran” öldürülmesini yasakladı.

Kaynak: Müslim, Sayd 60, (1959)


Hadis No: 5324

Ravi: Büreyde

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim tavla oyunu oynarsa elini domuz kanına bulamış gibi olur.”

Kaynak: Müslim, Şi’r 10, (2260); Ebu Davud, Edeb 64, (4939)


Hadis No: 5325

Ravi: Aişe

Tanım: Anlattığına göre: [Mahallesinde oturan bir ailede tavla bulunduğu haberi kendisine ulaşır. Bunun üzerine onlara:] “Eğer tavlayı evinizden çıkarmazsanız ben sizi mahallemden çıkaracağım!” diye haber gönderir. Böylece onların tavla bulundurmalarını hoş karşılamadığını ifade eder.

Kaynak: Muvatta, Rü’ya 6, (2, 958)


Hadis No: 5326

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav)’ın yanında bebeklerle oynardım. Arkadaşlarım (da oynamak için) yanıma gelirlerdi. Resulullah (aleyhissalatu vesselam) (eve gelince, utanarak) saklanırlardı. Ama Aleyhissalatu vesselam onları tekrar bana gönderirdi. Beraber oynamaya devam ederdik.”

Kaynak: Buhari, Edeb 81; Müslim, Fedailu’s-Sahabe 81, (2440); Ebu Davud, Edeb 62, (4931, 4932)


Hadis No: 5327

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Habeşliler, harbeleriyle, Resulullah (sav)’ın yanında oynarken Ömer İbnul-Hattab (ra) içeri girdi. Hemen yere eğilip çakıl alarak onlara fırlattı. Aleyhissalatu vesselam: “Ey Ömer! Bırak onları (oynasınlar). Zira onlar Beni Erfide’dirler” buyurdu.

Kaynak: Buhari, Cihad 79; Müslim, İydeyn 22, (893); Nesai, İydeyn 35, (3, 196)


Hadis No: 5328

Ravi: Aişe

Tanım: Ben mescidde oynayan Habeşlileri seyrederken Resulullah (sav)’ın beni ridası ile örttüğünü hatırlıyorum. Bu hal ben seyretmekten usanıncaya kadar devam etti. Benim gibi, genç yaşında bir kızın eğlenceye ne kadar düşkün olacağını varın siz takdir edin.

Kaynak: Buhari, Salat 69, İydeyn 2, 3, 25, Cihad 81, Menakıb 15, Fezailu’l-Ashab 46, Nikah 82, 114; Müslim,


Hadis No: 5329

Ravi: Aişe

Tanım: Bir bayram günü Sudanlılar, Resulullah (sav)’ın yanına oynayarak geldiler. Aleyhissalatu vesselam beni çağırdı. Resulullah’ın omuzunun üstünden onları seyrediyordum. Kendi arzumla ayrılıncaya kadar bakmaya devam ettim. (Resulullah seyretmemi kesmedi.)

Kaynak: Nesai, İydeyn 34, (3,195)


Hadis No: 5330

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) Medine’ye (hicretle) geldiği zaman, onun gelişinden sevinç izharı olarak, Habeşliler harbeleriyle oynadılar.

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 59, (4923)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*