Remyin Keyfiyeti İle İlgili Hadisler



Hadis No: 1431

Ravi: Abdurrahman İbnu Zeyd

Tanım: İbnu Mes’ud (ra), vadinin dibinden yedi çakıl atarak büyük şeytanı taşladı. Her taşı attıkça tekbir getriyordu. Bu sırada Beytullah sol tarafında, Mina da sağında olacak şekilde durmuştu, Kendisine: “İnsanlar, taşları yukarısından atıyorlar!” denince şu cevabı verdi: “Burası, kendinden başka ilah olmayan Zat’a kasem olsun, Bakara süresinin üzerine indiği makamdır.”

Kaynak: Buhari, Hacc 135, 136, 137, 138; Müslim, Hacc 305, (1296); Tirmizi, Hacc 64, (901); Ebu Davud, Menas


Hadis No: 1432

Ravi: Abdurrahman İbnu Zeyd

Tanım: Tirmizi ve Nesai’de şöyle denmiştir: “(İbnu Mesud) Akabe cemresine geldi. Vadinin dibinde durdu, kıbleye karşı yönelip, sağ kaşının üst hizasından yığma (taşları) atmaya başladı..”

Kaynak: Tirmizi, Hacc 64, (901)


Hadis No: 1433

Ravi: Sad

Tanım: Veda haccından Resulullah (sav)’la, beraber döndük. (Yolda konuşurken) bazılarımız “Yedi taş attım” bazılarımız da: “Altı taş attım” diyordu, kimse kimseyi bu sebeple kınamıyordu.”

Kaynak: Nesai, Hacc 227, (5,275)


Hadis No: 1434

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav), Akabe (taşlaması) sabahı, bineğinin üzerindeyken: “Bana (taş) toplayıver!” dedi. Ben de (şehadet ve başparmaklarla atılabilecek büyüklükte) ufak taşlardan onun için topladım. Avucuna koyduğum sırada: “İşte bunlar gibi. Dinde aşırılıktan sakının. Sizden öncekileri dinde aşırılıkları helak etmiştir.”

Kaynak: Nesai, Hacc, 217, (5, 268)





İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*