Resulullah (sav) Hakkında Yalan İle İlgili Hadisler

Hadis No: 5200

Ravi: Ali

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Benim hakkımda yalan söylemeyin. Zira benim üzerime yalan uyduran cehenneme girer.”

Kaynak: Buhari, İlm 38; Müslim, Mukaddime 1, (1); Tirmizi, İlm 8, (2662)


Hadis No: 5201

Ravi: İbnu’z-Zübeyr

Tanım: Babama dedim ki: “Ben niye senin Resulullah’tan hadis rivayetini işitmiyorum. Halbuki falan ve falandan çokça işitiyorum?” Bana şu cevabı verdi: “Evet ben, Müslüman olduğum günden beri Aleyhissalatu vesselam’ı hiç terketmedim. Hep beraber olduk. Ancak O’nun şöyle söylediğini de işittim: “Kim bile bile bana yalan nisbet ederse ateşteki yerini hazırlasın.”

Kaynak: Buhari, İlm 38; Ebu Davud, İlm 4, (3651)


Hadis No: 5202

Ravi: Muğire İbnu Şu’be

Tanım: Resulullah (aleyhissalatu sa) buyurdular ki: “Benim üzerime söylenen yalan, bir başkası üzerine söylenen yalan gibi değildir. Öyleyse kim bile bile bana yalan nisbet ederse cehennemdeki yerini hazırlasın!”

Kaynak: Buhari, Cenaiz 34; Müslim, Mukaddime 4, (4); Tirmizi, İlm 9, (2664)


Hadis No: 5203

Ravi: Mücahid

Tanım: Büşeyr el-Adevi, Hz. İbnu Abbas (ra)’a gelip: “Resulullah (sav) buyurdular ki…” diyerek birşeyler anlatmaya kalktı. Ancak İbnu Abbas onu konuşmaya bırakmadı ve kendisine iltifat etmedi. Büşeyr: “Sözlerimi niye dinlemiyorsunuz? Ben size Resulullah (sav)’dan anlatıyorum, hiç tınmıyorsunuz, niçin?” diye sordu. İbnu Abbas ona şu cevabı verdi: “Biz vaktiyle, bir kimsenin “Resulullah (sav) buyurdular ki” dediğini işitince, gözlerimizi ona çevirip kulaklarımızı da dinlemek üzere uzatıyorduk. Ne zaman ki, insanlar hadis rivayetinde laubalileştiler, biz de onlardan ancak bildiklerimizi almaya başladık.”

Kaynak: Müslim, Mukaddime 7, (7)