Resulullah (sav)’ın Değiştirdiği İsimler İle İlgili Hadisler

Hadis No: 0123

Ravi: Hz. Aişe

Tanım: Resulullah (sav) çirkin isimleri değiştirirdi” buyurmuştur.

Kaynak: Tirmizi, Edeb 66, (2841)


Hadis No: 0124

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Zeyneb Bintu Ebi Seleme’nin ismi Berre idi. “Nefsini tezkiye ediyor” denildi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) onu Zeyneb diye isimleridirdi.”

Kaynak: Buhari, Edeb 108; Müslim, Edeb 17, (2141)


Hadis No: 0125

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Cüveyriye Bintu’l-Haris’in ismi Berre idi, Resulullah (sav) onun ismini Cüveyriye diye değiştirdi. Zira, Resulullah (sav) “Berre’nin yanından çıktı” denmesini sevmiyordu.

Kaynak: Müslim, Edeb 16, (2140)


Hadis No: 0126

Ravi: Şureyh İbnu Hani

Tanım: (Babasından naklediyor:) Hz. Peygamber (sav), kavmimin beni Ebu’l-Hakem diye künyelediklerini işitmişti. Beni çağırtarak: “Hakem olan Allah’tır, hüküm de O’nadır, öyle ise, sen nasıl Ebu’l-Hakem künyesini taşırsın?” dedi. Ben açıkladım: “Kavmim bir meselede anlaşmazlığa düşünce bana gelirler, ben hükme bağlarım. Her iki taraf da verdiğim hükme razı olurlar.” Resulullah (sav): “Bu ne güzel şey?” buyurdu ve “Çocuklarından neler var?” diye sordu. Ben: “Şüreyh, Müslim, Abdullah var” dedim. Resulullah (sav): “En büyüğü hangisi?” dedi. “Şureyh” dedim. “Öyleyse”, buyurdu, “sen Ebu Şüreyh’sin”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 70, (4955); Nesai, Kada 7, (8, 226-227)


Hadis No: 0127

Ravi: Beşir İbnu Meymun

Tanım: (Amcası Üsame İbnu Ahdari’den rivayet ediyor:) Ahdari diyor ki: “İsmi Asram olan bir adam vardı. Resulullah (sav) ona: “İsmin nedir?” diye sordu. Adam “Asram” diye cevap verdi. Resulullah (sav): “Hayır sen Zür’a’sın” buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 70, (4954)


Hadis No: 0128

Ravi: Said İbnu’l-Müseyyeb

Tanım: (Babası vasıtasıyla dedesinden naklediyor:) Dedem, Resulullah (sav)’a uğramıştı. “İsmin ne?” diye sordu. “Hazn (sert yer)” diye cevap verdi. Resulullah (sav): “Hayır sen Sehl’sin” dedi. Müseyyeb: “Olamaz, babamın verdiği bir ismi değiştiremem” dedi. İbnu’l-Müseyyeb ilave ediyor: “O günden sonra aramızda kabalık devam etti gitti.” Ebu Davud’un rivayetinde şöyle demiştir: “…. Hayır sehl ezilir ve hakir tutulur.” Ebu Davud merhum der ki: “Resulullah (sav) Asi, Aziz, Atele (şiddet, sertlik), Şeytan, Hakem, Gurab (karga), Habbab, Şihab isimlerini değiştirdL Şihab’ı Hişam, Harb’i Silm (sulh), Muzdaci’l (yatan) Münbais (kalkan) yaptı. Afire (çorak) adını taşıyan bir araziyi de Hadire (yeşillik) diye, Şi’bu’d Dalalet’i (sapıklık geçidi) Şi’bu’l-Hüda diye isimledi. Benu’z-Zinye’yi Benu’r-Rüşd olarak değiştirdi.”

Kaynak: Buhari, Edeb 107-108; Ebu Davud, Edeb 70, (4956)


Hadis No: 0129

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Hz. Peygamber (sav) Asiye (isyankar, itaatsiz kadın) ismini değiştirip, Cemile (güzel kadın) yaptı.

Kaynak: Müslim, Edeb 14, (2139); Tirmizi, Edeb 66, (2840); Ebu Davud, Edeb 70, (4952)


Hadis No: 0130

Ravi: Mesruk

Tanım: Hz. Ömer’le karşılaştım. Bana “Sen kimsin?” diye sordu. “Mesruk İbnu’l-Ecda” dedim. Dedi ki: “Ben Resulullah (sav)’ın ecda şeytandır” dediğini işittim.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 70, (4957)


Hadis No: 0131

Ravi: Sehl İbnu Sa’d

Tanım: el-Münzir İbnu Ebi Üseyd doğduğu zaman Resulullah (sav)’a getirilmişti. Çocuğu kucağına aldı ve: “İsmi nedir?” diye sordu, “İsmi falandır” diye ne konmuşsa söylendi. Resulullah (sav): “Hayır! Bunun ismi Münzir olacak” dedi ve o gün çocuğa Münzir ismini koydu.

Kaynak: Buhari, Edeb 108; Müslim, Edeb 29, (2149)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*