Rıfk Hakkında İle İlgili Hadisler

Hadis No: 1983

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Rıfk bir şeye girdimi onu mutlaka tezyin eder, bir şeyden de çıkarıldı mı onu mutlaka kusurlu kılar.”

Kaynak: Müslim, Birr 78, (2594); Ebu Davud, Cihad 1, (2578), Edeb 11 (4808)


Hadis No: 1984

Ravi: Aişe

Tanım: Kendisinde dikbaşlılık olan bir deveye bindim. (Hırçınlık etmeye) başlayınca ileri-geri sürmeye başladım. Bunun üzerine Resulullah (sav): “Rifkla, tatlılıkla davran! diye müdahale etti…”

Kaynak: Müslim, Birr 79, (2594)


Hadis No: 1985

Ravi: Cerir

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrum ise hayrın tamamından mahrumdur.”

Kaynak: Müslim, Birr 75, (2592)


Hadis No: 1986

Ravi: Ebu Musa

Tanım: Resulullah (sav) herhangi bir işi için bir adam gönderse şu tembihte bulunurdu: “Sevindirin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın.”

Kaynak: Ebu Davud, Edep 20, (4835); Müslim, Cihad 6, (1737)