Sahabe-i Kiram Efendilerimizin Kaçındığı ve Yaptığı Şeyler

Sahabe-i Kiram Dört şeyden kaçınırlardı :

1- İmamlıktan

2- Vasilikten

3- Emanetçilikten

4- Fetva vermekten

Sahabe-i Kiram ve Tabi’in beş şey ile ile uğraşırlardı:

1- Kur’an okumak

2- Cami ve cemaate gitmek

3- Mescidleri imaret

4- Allahü Teala’yı zikr,

5- Ma’rufu emir, münkeri nehy

Kaynak: İhyau Ulumid din Cilt -1 Sayfa 180