Sohbet Hakkında Müteferrik Hadisler İle İlgili HadislerHadis No: 3433

Ravi: Ebu Zerr

Tanım: Resulullah (sav) bana: “Ey Ebu Zerr!” dedi. Ben: “Ey Allah’ın Resulü, buyurun! Emrinizdeyim, canım sana feda olsun!” diye cevap verdim.

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 162, (5226)


Hadis No: 3434

Ravi: Ebu Saidi’l-Hudri

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sadece mü’minle arkadaşlık et. Senin yemeğini muttaki olan yesin.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 19, (4832); Tirmizi, Zühd 56, (2397)


Hadis No: 3435

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz, kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 19, (4833); Tirmizi, Zühd 45, (2379)


Hadis No: 3436

Ravi: Ebu’d-Derda

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Size oruç, namaz ve sadakanın derecesinden daha üstün olan şeyi haber vermeyeyim mi?” “Evet (Ey Allah’ın resulü, söyleyin!)” dediler. “İnsanların arasını düzeltmektir. Çünkü insanların arasındaki bozukluk (dini) kazır.” (Tirmizi’de şu ziyade gelmiştir: “Ben saçı kazır demiyorum, velakin dini kazır (diyorum).”)

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 58, (4919); Tirmizi, Kıyamet 57, (2611)


Hadis No: 3437

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Hz. Ömer (ra), el-Cabiye’de bize hitaben: “Ey insanlar,” dedi. “Ben, (şu hutbeyi okumak üzere) aranızda kalkıyorum, tıpkı, Resulullah (sav)’ın da bizim aramızda kalktığı gibi. (O kalkıp) şöyle demişti: “Size Ashabınız, sonra da onların peşinden gelecekleri (sonra da bunların peşinden gelecekleri) tavsiye ediyorum. Daha sonra (gelenler arasında) yalan, öylesine yayılacak ki, kişi, kendisinden yemin taleb edilmediği halde yemin edecek, şahidliği istenmediği halde şehadette bulunacak. Haberiniz olsun, bir erkek bir kadınla baş başa kaldı mı onların üçüncüsü mutlaka şeytandır. Size cemaati tavsiye ederim. Ayrılıktan sakının. Zira şeytan, tek kalanla birlikte olur. İki kişiden uzak durur. Kim cennetin ortasını dilerse, cemaatten ayrılmasın. Kimi yaptığı hayır sevindirir ve kötülüğü de üzerse, işte o, mü’mindir.

Kaynak: İbnu Mace, Ahkam 27, (2363); Tirmizi, Fiten 7, (2166)


Hadis No: 3438

Ravi: Ebu Musa

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden biri bir meclis veya bir çarşıdan geçerken elinde ok bulunduğu takdirde, okun demir kısmını tutsun, onunla bir müslümanı yaralamasın.” Ebu Musa (ra) derdi ki: “Biz, vallahi, onları ölmezden önce birbirimize yönelttik.”

Kaynak: Buhari, Fiten 7, Salat 67; Müslim, Birr 124, (2616); Ebu Davud, Cihad 72, (2587)


Hadis No: 3439

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav) çıplak, olarak kılınç teati edilmesini yasakladı.

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 73, (2688); Tirmizi, Fiten 5, (2164)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*