Suların Ahkamı İle İlgili Hadisler

Hadis No: 3481

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Bir adam Resulullah (sav)’a gelip: “Ey Allah’ın Resulü! Biz gemiye binip, beraberimizde az bir su alabiliyoruz. Abdestlerimizi bu su ile alsak susuz kalacağız. Deniz suyu ile abdest alabilirmiyiz?” diye sordu. Resulullah (sav): “Evet, denizin suyu temizdir, meytesi de helaldir” cevabını verdi.

Kaynak: Muvatta, Taharet 12, (1, 22); Ebu Davud, Taharet 41, (83); Tirmizi, Taharet 52, (69); Nesai, Miyah 5


Hadis No: 3482

Ravi: Ebu Saidi’l’Hudri

Tanım: Resulullah (sav)’a: “Ey Allah’ın Resulü! Biz senin için Buda’a kuyusundan su alıyoruz. Halbuki onun içerisine (ölmüş) köpeklerin leşleri, kadınların hayız bezleri, insan pislikleri atılıyor, (ne yapalım, su almaya devam edelim mi?)” diye sordular. Şu cevabı verdi: “Su temizdir, onu hiçbir şey kirletmez.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 34, (66); Tirmizi, Taharet 49, (66); Nesai, Miyah 2, (1, 174)


Hadis No: 3483

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav)’ı dinledim. Kendisine çöl bir arazide bulunan bir sudan ve ona uğrayan hayvan ve vahşilerden soruluyordu. Şöyle cevap verdi: “Eğer su iki külle miktarında olursa pislik taşımaz!”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 33 (63, 64, 65); Tirmizi, Taharet 50, (67); Nesai, Miyah 3, (1, 175); İbnu Mace,


Hadis No: 3484

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyuruyorlar ki: “Sakın sizden kimse, durgun suya akıtmasın, bilahare onda yıkanır.”

Kaynak: Buhari, Vudu 68; Müslim, Taharet 95, (282); Ebu Davud, Taharet 36, (69, 70); Tirmizi, Taharet 51, (6


Hadis No: 3485

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Müslim’in bir diğer rivayetinde (yine Ebu Hüreyre şöyle rivayet etmiştir:) “Sizden hiç kimse, cünübken durgun suyun içinde yıkanmasın.” Ebu Hüreyre’ye sordular: “Peki nasıl yıkanacak, ey Ebu Hüreyre?” O: “Sudan alıp alıp yıkanacak!” diye cevap verdi.

Kaynak: Müslim, Taharet 97, (283)


Hadis No: 3486

Ravi: Yahya İbnu Abdirrahman

Tanım: Hz. Ömer (ra), içerisinde Amr İbnu’l-As’ın da bulunduğu bir grupla yola çıkmıştı. Bir havuza geldiler. Amr İbnu’l-As (ra): “Ey havuz sahibi, havuzunda vahşi hayvan sulanıyor mu?” diye sordu. Hz. Ömer, hemen araya girip: “Ey havuz sahibi bize bunu söyleme: Zira biz, vahşinin peşinden su alacağız, o da bizim peşimizden sulanacak. Çünkü ben, Resulullah (sav)’ın “Vahşinin karnına aldığı onundur, geri kalan da bize temizdir ve içeceğimizdir” dediğini işittim” dedi.

Kaynak: Muvatta, Taharet 14, (1, 23,24)


Hadis No: 3487

Ravi: Humeyd el’Hımyeri

Tanım: Resulullah (sav)’a, Ebu Hüreyre (ra)’nin yaptığı gibi dört yıl arkadaşlık yapmış bir zatın yanına geldim. Dedi ki: “Resulullah (sav), erkeğin artığıyla kadının gusletmesini veya kadının artığıyla erkeğin gusletmesini yasakladı.” Bir rivayette şu cümleyi ziyade etti: “İkisi birden suya ellerini soksunlar!”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 40, (81); Nesai, Taharet 147, (1, 130)


Hadis No: 3488

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav)’ın zevcelerinden biri bir tekne içerisinden su alarak yıkanmıştı. Aynı teknede yıkanmak veya abdest almak üzere Aleyhissalatu vesselam geldi. Zevcesi: “Ben cünübtüm!” dedi. Resulullah (sav): “Su cünüb olmaz!” buyurdular.

Kaynak: Tirmizi, Taharet 48, (65); Ebu Davud, Taharet 35, (68); İbnu Mace, Taharet 33, (370, 371)


Hadis No: 3489

Ravi: Ebu Cuhayfe

Tanım: Resulullah (sav) öğle vakti yanımıza çıktı. Kendisine abdest suyu getirildi. Abdest aldı. Halk, onun abdest suyundan arta kalanı kapışmaya başladı. Bir parça alabilen, onu (teberrüken) vücuduna sürünüyor idi. Hiç alamayan, arkadaşının elindeki yaşlığa değmeye çalışıyordu.

Kaynak: Buhari, Salat 17, Vudu 40, 93, 94, Ezan 18, 19, Libas 3, 42; Müslim, Salat 249-253 (503); Nesai, Tah


Hadis No: 3490

Ravi: Nafi’

Tanım: İbnu Ömer (ra) dedi ki: “Kadın hayızlı veya cünüb olmadıkça artığıyla yıkanmada bir beis yoktur.”

Kaynak: Muvatta, Taharet 86, (1, 52)


Hadis No: 3491

Ravi: Aişe

Tanım: Ben ve Resulullah (sav) tek bir kaptan su alarak cenabetten yıkanıyorduk ve ellerimiz kabın içine beraber girip çıkıyordu. Bir başka rivayette şöyle gelmiştir: “…Farak denen bir kaptan.” Süfyan der ki: “Bir farak, dört sa’ hacminde (bir ölçek) dir.”

Kaynak: Buhari, Gusl 2, 9; Müslim, Hayz 40, 45, (319, 321); Ebu Davud, Taharet 39, (77), 97, (237), 102, (25


Hadis No: 3492

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Hz. Peygamber (sav) zamanında erkekler ve kadınlar beraberce bir kaptan abdest alıyor idiler.

Kaynak: Buhari, Vudu 43; Muvatta, Taharet 15, (1, 24); Ebu Davud, Taharet 39, (79, 80); Nesai, Taharet 52, (


Hadis No: 3493

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Resulullah (sav), Cin gecesinde bana: “Kabında ne var?” diye sordular. Ben: “Nebiz!” dedim. “Güzel bir meyve, temiz bir sudur” buyurdular. Sonra da onunla abdest aldılar.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 42, (84); Tirmizi, Taharet 65, (88)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*