Sütü Hayvanın Memesinde Bekletmeye Dair İle İlgili Hadisler

Hadis No: 0255

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) şöyle buyurdular: “Deve ve koyunun memelerinde süt bekletmeyin. Kim böyle sütü bekletilmiş bir sağmal hayvan satın almışsa sağdıktan sonra muhayyerdir, dilerse kabul eder, dilerse bir sa’ miktarında kuru hurma da vererek iade eder.”

Kaynak: Buhari, Büyu 64; Müslim, Büyu 11, (1524); Ebu Davud, Büyu 48, (3443), (3444), (3446); Nesai, Büyu 14


Hadis No: 0256

Ravi:

Tanım: Buhari’nin bir başka rivayetinde “…Memnun kalırsa hayvanı tutar, memnun kalmazsa iade eder. İade ettiği takdirde sağdığı süt için bir sa’ kuru hurma verir” denmektedir.

Kaynak: Buhari, Büyu 69


Hadis No: 0257

Ravi:

Tanım: Müslim’in bir rivayetinde “Müşteri satın aldığı, sütü bekletilmiş sağmal hayvan hakkında üç gün muhayyerdir. İade edecek olursa beraberinde bir sa’ miktarında yiyecek verir, buğday değil” denmektedir. (Müslim’in bir başka rivayetinde: “…bir sa’ kuru hurma verir, buğday değil” denir. Buhari ve Müslim’in rivayetlerinde: “Deve ve koyunun sütü (satış sırasında) memede bekletilmez” buyurular.)

Kaynak: Müslim, Büyu, 25


Hadis No: 0258

Ravi:

Tanım: Nesai’nin bir rivayetinde: “Kim sütü bekletilmiş bir deve veya davar satın alırsa..” denir.

Kaynak:


Hadis No: 0259

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: “Kim sütü memesinde bekletilmiş bir deve satın alırsa o üç gün muhayyerdir. Şayed iade edecek olursa, hayvanla birlikte, sütü mislince veya sütunun iki mislince buğday da verir.”

Kaynak: Ebu Davud, 48, (3446); İbnu Mace, 42, (2240)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*