Tekasür Suresi İle İlgili Hadisler

Hadis No: 0871

Ravi: Zübeyr

Tanım: Tekasür suresinde geçen: “Andolsun o gün elbet ve elbet nimet(ler)den hesaba çekileceksiniz” (8. ayet), ayeti ile ilgili olarak Hz. Peygamber (sav)’e şöyle demiştir: “Ey Allah’ın Resulü! (yeyip içtiğimiz) hurma ve su olan iki siyahtan ibaretken hangi nimetlerden hesaba çekileceğiz?” Resulullah (sav) şu cevabı verir: “O, mutlaka olacak!”

Kaynak: Tirmizi, Tefsir, Tekasür, (3354); İbnu Mace, Zühd, 12 (4158)


Hadis No: 0872

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kulun , kıyamet günü, hesaba çekileceği ilk şey (mazhar olduğu) ni’mettir. Kendisine: “Bedenine sıhhat vermedik mi, soğuk sudan içirmedik mi?” denecektir.

Kaynak: Tirmizi, Tefsir, (3355)